Płyty sterujące i przewody dla jednostek wewnętrznych serii PACi, ECOi oraz ECO G

Przewody
CZ-T10: Wszystkie funkcje złącza T10 Wymaga akcesoriów spoza zestawu
PAW-FDC: Obsługa wentylatora zewnętrznego Wymaga akcesoriów spoza zestawu
PAW-OCT: Sygnały monitorowania wszystkich opcji Wymaga akcesoriów spoza zestawu
CZ-CAPE2: Sygnały monitorowania opcji bez wentylatora Wymaga dodatkowych przewodów z części zamiennych
PAW-EXCT: Wymuszone wyłączanie termostatu/wyciek D. Wymaga akcesoriów spoza zestawu

Płyty sterujące
PAW-T10: Wszystkie funkcje złącza T10. Łatwe podłączenie typu „włącz i używaj”
PAW-T10V: Wszystkie funkcje złącza T10 + monitorowanie zasilania Takie same funkcje jak PAW-T10 + monitorowanie zasilania jednostki wewnętrznej
PAW-T10H: Wł./wył.; blokada zasilania prądem stałym 5 V i prądem zmiennym 230 V Szczególnie przystosowany do stosowania kart hotelowych i styków okiennych
PAW-T10HW: Wł./wył.; blokada zasilania prądem stałym 5 V Do równoczesnej obsługi kart hotelowych i styków okiennych
PAW-PACR2: Nadmiarowość dla 2 systemów; monitorowanie temperatury Nadmiarowość dla 2 systemów PACi, obejmujący monitorowanie temperatury i taki sam czas pracy
PAW-PACR3: Nadmiarowość dla 3 systemów; monitorowanie temperatury Nadmiarowość dla 3 systemów PACi, obejmujący monitorowanie temperatury i taki sam czas pracy
PAW-ECF: Sterowanie prędkością zewnętrznego wentylatora EC Możliwość sterowania wentylatorem EC kurtyn powietrznych innych producentów za pomocą standardowej płyty sterującej jednostek wewnętrznych w systemie VRF
Złącze T10 (CN015)
CZ-T10: firma Panasonic opracowała opcjonalne urządzenie dodatkowe (zawierające złącza i przewody), oznaczone CZ-T10 i umożliwiające łatwe podłączanie do złącza T10.
Podłączenie do jednostki wewnętrznej serii ECOi jest łatwe. Złącze T10 znajdujące się na płycie sterującej wszystkich jednostek wewnętrznych umożliwia połączenie z urządzeniami zewnętrznymi.
Parametry złącza T10 (T10: CN015 na płycie sterującej jednostki wewnętrznej)
 • Parametry sterowane:
 1. Wejście wł./wył.
 2. Wejście blokady zdalnego sterowania
 3. Wyjście sygnału włączenia
 4. Wyjście sygnału alarmu
 • Stan
 1. Styki 1-2 (sygnał WE impulsowy): włączanie/wyłączanie urządzenia na podstawie sygnału impulsowego (1 impuls: przerwa 300 ms lub więcej)
 2. Styki 2-3 (sygnał WE statyczny): rozłączone: dozwolone zdalne sterowanie (stan standardowy)/połączone: blokada zdalnego sterowania
 3. Styki 4-5 (sygnał WY statyczny): sygnał wyjściowy 12 V przy włączonym urządzeniu/ brak sygnału przy urządzeniu wyłączonym
 4. Styki 5-6 (sygnał WY statyczny): sygnał wyjściowy 12 V w przypadku usterki/brak sygnału przy stanie prawidłowym

Przykład podłączenia przewodów
A. 300 ms lub więcej
B. Styki 1-2 (sygnał WE impulsowy)
C. Styki 4-5 (sygnał WY)
D. Stan urządzenia
UWAGA: Długość przewodów od jednostki wewnętrznej do przekaźnika musi być mniejsza, niż 2,0 m. Możliwość zmiany sygnału impulsowego na statyczny poprzez odcięcie JP (patrz JP001).
E. T10 (żółty)
Przykład zastosowania
Wymuszone wyłączenie
 • Styki 1 i 2: • Jeżeli karta hotelowa jest włożona, styki muszą być połączone (możliwość użycia urządzenia) (przecięcie *JP1* dla sygnału statycznego)
 • Styki 2 i 3: • Styki wolne dla blokady sterowania wszystkimi funkcjami ze sterownika znajdującego się w pokoju, przy wyjętej karcie styki muszą być połączone (urządzenie nie może działać)

Sygnał wyjściowy wł./wył.
 • Stan:
Styki 4-5 (sygnał WY statyczny): sygnał wyjściowy 12 V przy włączonym urządzeniu, brak sygnału przy urządzeniu wyłączonym.

Przykład podłączenia przewodów
A. Styk = T10
1. Wł./wył.
2. Wspólny
3. Blokada
4. Sygnał WY pracy, prąd stały +12 V
5. Wspólny
6. Sygnał WY alarmu, prąd stały +12 V
B. Przekaźnik prądu stałego 12 V
C. T10 (żółty)
D. Płytka sterująca jednostki wewnętrznej
E. Przekaźnik (poza zestawem)
F. Sterowanie centralne
UWAGA: Długość przewodów od jednostki wewnętrznej do przekaźnika musi być mniejsza, niż 2,0 m. Możliwość zmiany sygnału impulsowego na statyczny poprzez odcięcie JP (patrz JP001).
Złącze sterowania wentylatorem (CN017)
PAW-FDC: firma Panasonic opracowała opcjonalne urządzenie dodatkowe (zawierające złącza i przewody), oznaczone PAW-FDC i umożliwiające łatwe podłączanie do złącza sterowania wentylatorem (CN017).
Empty
Sterowanie wentylatorem za pomocą sterownika zdalnego
 • Włączanie/wyłączanie zewnętrznego wentylatora lub urządzenia typu rekuperator
 • • Działanie nawet przy wyłączonej jednostce wewnętrznej
 • • W przypadku sterowania grupą: praca wszystkich wentylatorów; brak możliwości sterowania indywidualnego
Wł./wył. wentylatora zewnętrznego
A. Przycisk wentylacji
B. Sterowanie wentylatorem (złącze 2-stykowe, białe)
C. Płytka sterująca jednostki wewnętrznej
D. Przekaźnik (poza zestawem)
E. Do styku sterowania wentylatora zewnętrznego
Złącze opcjonalne (CN060) – wyjście sygnałów zewnętrznych
PAW-OCT: firma Panasonic opracowała opcjonalne urządzenie dodatkowe (zawierające złącza i przewody), oznaczone PAW-OCT i umożliwiające łatwe podłączanie do złącza opcjonalnego (CN060).
Empty
Równoczesne wykorzystanie złącza T10 i CN060 umożliwia zewnętrzne sterowanie jednostką wewnętrzną

Złącze 6-stykowe (białe): Zewnętrzne sygnały wyjściowe przedstawiono na poniższym schemacie
A. Opcja (biały)
B. Płytka sterująca jednostki wewnętrznej (CR1)
C. Przekaźnik (prądu stałego 12 V, poza zestawem, patrz uwaga)
D. Sygnał wentylatora
E. Sygnał trybu ogrzewania
F. Sygnał trybu chłodzenia
G. Sygnał termostatu
H. Sygnał odszraniania
Uwaga: przekaźnik należy montować w odległości najwyżej 2 m od urządzenia.
Złącze EXCT (CN009)
PAW-EXCT: firma Panasonic opracowała opcjonalne urządzenie dodatkowe (zawierające złącza i przewody), oznaczone PAW-EXCT i umożliwiające łatwe podłączanie do złącza EXCT (CN009).
Empty
Statyczny sygnał WE
➔ statyczny sygnał WE ➔ termostat wył. ➔ oszczędzanie energii
Złącze 2-stykowe (czerwone): służy do sterowania z zewnątrz. Obecność sygnału wymusza pracę urządzenia z wyłączonym termostatem.

Uwaga: długość przewodów pomiędzy płytą sterującą jednostki wewnętrznej a przekaźnikiem nie może przekraczać 2 m.
* Przewód ze złączem 2-stykowym (na zamówienie specjalne, nr części: WIRE K/854 05280 75300)

A. Złącze EXCT (2-stykowe, czerwone)
B. Płytka sterująca jednostki wewnętrznej
C. Przekaźnik (poza zestawem)
D. Sygnał uzwojenia przekaźnika

Przykład: układ z czujnikiem wycieku czynnika chłodniczego
· Sygnał z czujnika wycieku: beznapięciowy, statyczny
· Ustawienia jednostki wewnętrznej: Kod 0b ➔ 1
· Złącze czujnika wycieku: EXCT
· Ustawienia jednostki zewnętrznej:
Kod C1: w przypadku alarmu sygnał wyjściowy 230 V z wtyczki O2
Kod C1: w przypadku alarmu sygnał wyjściowy 0 V z wtyczki O2
· Wyświetlany kod usterki P14

A. Zamykanie zaworów
B. Sygnał
C. Wycieki
D. Pomieszczenie 1
E. Pomieszczenie 2
F. Czujnik czynnika chłodniczego