Opcjonalne sterowanie indywidualne

CZ-RD514C
Dioda sygnalizacyjna pracy

Wskazanie wł./wył.

Wskazanie trybu pracy
 • Tryb automatyczny (AUTO) – na życzenie: Podczas rozruchu urządzenie automatycznie wybiera optymalny tryb pracy w zależności od temperatury ustawionej oraz panującej wewnątrz pomieszczenia.
 • Tryb grzania (HEAT) – ciesz się ciepłem: Urządzenie potrzebuje krótkiego czasu na rozgrzanie się. Podczas rozgrzewania miga lampka sygnalizacyjna zasilania.
 • Tryb chłodzenia (COOL) – ciesz się chłodem: Aby zmniejszyć pobór mocy w trybie chłodzenia chroń pomieszczenie przed światłem słonecznym i napływem ciepła z zewnątrz, zasłaniając okna.
 • Tryb osuszania (DRY) – osuszanie pomieszczeń: Urządzenie pracuje z niską prędkością wentylatora i delikatnie schładza pomieszczenie.

Wyświetlacz ustawień programatora/zegara
 • Ustawienia programatora dziennego
 • Ustawienia programatora tygodniowego

Wyświetlacz prędkości wentylatora
 • W trybie automatycznym (AUTO) prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest automatycznie dostosowywana do trybu pracy.

Wyświetlacz ustawień temperatury
 • Zakres temperatur: 16°C ÷ 30°C

Kody usterek


Uwaga
 • Po podłączeniu sterownika przewodowego, funkcje Econavi, Auto Comfort oraz łagodne osuszanie mogą być niedostępne za pośrednictwem sterownika bezprzewodowego. Tryb wysokiej wydajności, tryb cichy, czujnik czystości powietrza i funkcja e-ion pozostają dostępne za pośrednictwem sterownika bezprzewodowego.
 • Po podłączeniu sterownika przewodowego, ustawienia programatora wprowadzone za pomocą sterownika bezprzewodowego zostają anulowane.
CZ-RD52CP
Wł./wył. urządzenia
 • Zwracaj uwagę na sygnalizację wyłączenia (OFF) na wyświetlaczu sterownika.
 • Jeżeli urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz sterownika powinien sygnalizować wyłączenie (OFF).
Ustawianie temperatury
 • Zakres temperatur: 16°C ÷ 30°C

Wybór trybu pracy
 • Tryb automatyczny (AUTO) – na życzenie: Urządzenie automatycznie wybiera optymalny tryb pracy w zależności od temperatury ustawionej oraz panującej na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
 • Tryb grzania (HEAT) – ciesz się ciepłem: Urządzenie potrzebuje krótkiego czasu na rozgrzanie się.
 • Tryb chłodzenia (COOL) – ciesz się chłodem
 • Tryb osuszania (DRY) – osuszanie pomieszczeń: Urządzenie pracuje z niską prędkością wentylatora i delikatnie schładza pomieszczenie. Następuje łagodne osuszanie powietrza przy wentylatorze jednostki wewnętrznej pracującym na niskich obrotach. Położenie żaluzji wylotu powietrza może nie odpowiadać informacjom na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
Wybór prędkości wentylatora (5 ustawień)
 • W trybie automatycznym (AUTO) prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest automatycznie dostosowywana do trybu pracy.

Ustawianie pionowego kierunku nawiewu (5 ustawień)
 • Zapewnia wentylację pomieszczenia.
 • Wybór automatycznego ustawiania kierunku nawiewu powoduje, że żaluzje ustawiają się automatycznie w górę/w dół.
 • W trybie ogrzewania, powietrze nadmuchiwane jest początkowo w kierunku poziomym, a następnie w dół.

Tryb cichy (Quiet) – ciesz się ciszą
 • Ograniczenie hałasu związanego z przepływem powietrza.

Tryb wysokiej wydajności (Powerful) – szybkie uzyskanie zadanej temperatury