Panasonic AC Smart Cloud

Inteligentna chmura Panasonic AC Smart Cloud zapewnia pełną kontrolę urządzeń i znaczące oszczędności!

Rozwiązanie elastyczne i skalowalne.

· Oszczędność energii
· Zero przestojów
· Zarządzanie poszczególnymi lokalizacjami

Scentralizowane sterowanie wieloma lokalizacjami z dowolnego miejsca – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Liczba lokali ani ich położenie na mapie nie mają znaczenia. Nowy system pracy w chmurze firmy Panasonic pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad wszystkimi instalacjami za pośrednictwem tabletu lub komputera. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do wszystkich jednostek w wielu lokalizacjach, otrzymywać aktualizacje statusów instalacji w czasie rzeczywistym, eliminować potencjalne awarie i optymalizować koszty.

Elastyczne rozwiązanie dla Twojej firmy


Zawsze

Wszędzie

Na wielu platformach

Z poziomu przeglądarki

Skalowalne rozwiązanie dla Twojej firmy

Od małych do dużych
Od 1 do wielu lokalizacji
Funkcje rozszerzeń*
*Indywidualna regulacja ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika / Aktualizacja funkcji / Dodawanie nowych produktów / Inteligentne zarządzanie IT.
PACi / ECOi / ECO G
* Indywidualna regulacja ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika / Stała aktualizacja: nowe funkcje i produkty / Inteligentne zarządzanie IT.

Panasonic AC Smart Cloud stale zmienia się na lepsze, zawsze z myślą o użytkownikach.

Funkcja e-CUT.
Teraz funkcje e-CUT są dostępne w Panasonic AC Smart Cloud.
5 ustawień energooszczędności automatycznie zmniejsza zużycie energii.
1. Automatyczny powrót do temperatury zadanej.
Jeśli chcesz po pewnym czasie powrócić do ustawionej temperatury, nawet jeśli temperatura się zmieniła.

a. Zmiana.
b. Powrót!
2. Automatyczne wyłączanie bez nadzoru.
Jeśli chcesz uruchomić urządzenie poza zaprogramowanym harmonogramem, ale zależy Ci na automatycznym monitorowaniu i wyłączaniu jednostki.

a. Ustawiony czas automatycznego wyłączenia.
b. Zapomniałeś wyłączyć.
3. Ograniczenie zakresu temperatur.
Jeśli chcesz ograniczyć zakres możliwych do ustawienia temperatur.

a. Wysoki.
b. Pobór energii elektrycznej lub gazu.
c. Niski.
d. Wyeliminowanie nadmiernego zużycia energii elektrycznej lub gazu w następstwie przechłodzenia pomieszczenia.
e. Ustawienie ograniczenia zakresu temperatur do przedziału 26°C – 30°C.
4. Timer pozwalający na obniżenie zużycia energii / optymalizacja pracy jednostki.
Możliwość określenia przedziałów czasowych, w których układ ma pracować z obniżoną wydajnością.

a. Wysoki.
b. Pobór energii elektrycznej lub gazu.
c. Niski.
d. Czas.
5. Ustawianie zapotrzebowania / ograniczenia poboru energii / maksymalnej mocy wejściowej w godzinach szczytu.
Możliwość określenia przedziałów czasowych, w których jednostka zewnętrzna ma pracować z obniżoną wydajnością.

a. Wysoki.
b. Pobór energii elektrycznej lub gazu.
c. Niski.
d. Czas.

Kluczowe funkcje – co odróżnia system od innych


Monitorowanie wielu lokalizacji.
 • Liczba lokalizacji nie ma znaczenia – możesz bez problemu zarządzać, obsługiwać, porównywać różne siedziby, placówki, pomieszczenia.
Zaawansowane statystyki dotyczące energooszczędności.
 • Zużycie energii, wydajność, poziom sprawności mogą być porównywane w oparciu o różne parametry (w cyklu rocznym / miesięcznym / tygodniowym / dobowym)
Ustawianie programów czasowych.
 • Ustawianie dowolnych tygodniowych / świątecznych programów czasowych
 • Możliwość skopiowania wprowadzonych ustawień na inne lokalizacje.
Powiadomienia o konserwacji.
 • Powiadomienia o usterkach na adres e-mail wraz z planem piętra
 • Powiadomienia o konserwacji jednostek zewnętrznych ECOi / ECO G
 • NOWOŚĆ Funkcja zdalnej kontroli serwisowej

Możliwość definiowania profili użytkowników

Administrator lokalizacji może dowolnie tworzyć użytkowników i przypisywać im indywidualne profile.

1. Zarządca obiektu: A
Optymalizacja zużycia energii
Monitorowanie wielu lokalizacji
Zarządzanie harmonogramami
Powiadomienia o konserwacji


2. Właściciel hoteli
Administrator ma pełny dostęp
3. Zarządca obiektu: B
Optymalizacja zużycia energii
Monitorowanie wielu lokalizacji
Zarządzanie harmonogramami
Powiadomienia o konserwacji
4. Zarządca obiektu: C
Optymalizacja zużycia energii
Monitorowanie wielu lokalizacji
Zarządzanie harmonogramami
Powiadomienia o konserwacji

Główne funkcje dla poszczególnych typów użytkowników.

1: użytkownik o podstawowym zakresie uprawnień (np.: właściciele, zarządcy obiektów)
2: użytkownik profesjonalny (np.: instalatorzy, firmy konserwacyjne)

Ustawienia klimatyzatora
Szczegóły pracy jedn. wewn. / jedn. zewn.: 1 / 2
Szczegóły adaptera do połączenia z chmurą (CZ-CFUSCC1): 1 / 2
Konserwacja klimatyzatora: X / 2
Widok mapy: 1 / 2

Funkcja oszczędzania energii
e-CUT : 1 / 2

Programy czasowe
Ustawianie / przeglądanie harmonogramu rocznego, tygodniowego: 1 / 2

Zaawansowane statystyki
Pobór mocy: 1 / X
Wydajność: 1 / X
Ranking wydajności: 1 / X
Funkcja konserwacji
Podgląd / szczegóły powiadomień: 1 / 2
Ustawienia konserwacji 1 / 2
Widok mapy: 1 / 2
Zdalna kontrola serwisowa: X / 2

Konto użytkownika*
Rejestracja nowego użytkownika / Aktualizacja danych użytkownika: 1 / X

Ustawienia systemowe
Podgląd / szczegóły grup dystrybucyjnych: 1 / 2
Żądanie wyłączenia: 1 / X
Edytor mapy: X / 2


* Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Panasonic.

Jedną z naszych unikalnych cech jest “stabilny i zabezpieczony pakiet komunikacyjny”
 • Integralnym elementem usługi jest intuicyjność podłączania urządzeń. Klient nie musi tracić czasu na wyszukiwanie i przygotowywanie opcji komunikacyjnych.
 • Dzięki kompleksowej ofercie klient ma pewność, że wszystkie problemy związane z AC Smart Cloud, w tym łączność, zostaną rozwiązane w jednym miejscu

 1. Router 3G
 2. Karta SIM

Funkcja zdalnej kontroli serwisowej.

Zero przestojów
· Szybka analiza i reakcja
· Oszczędność czasu i kosztów podczas wykonywania zadań serwisowych


Możliwość rejestrowania parametrów serwisowych z dowolnego miejsca!
· Czas przesyłu danych: maks. 120 minut
· Częstotliwość przesyłu danych: 10 – 90 sekund
· Wybór trybu: z próbą eksploatacyjną lub bez
· Możliwość ustawienia harmonogramu odliczania

a. CZ-CFUSCC1 AC Smart Cloud.
b. Zbieranie danych. Gromadzenie danych serwisowych z dowolnego miejsca.
c. Rejestracja i zapisywanie danych na komputerze.
d. Analiza za pomocą oprogramowania do przeprowadzania kontroli serwisowej.
e. KRÓTKI CZAS REAKCJI.

Panasonic AC Smart Cloud – wykazy części.

* Dodatkowo wymagana opłata za usługę chmury. Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Panasonic.


CZ-CFUSCC1: adapter komunikacyjny AC Smart Cloud. Maks. 128 grup. Sterowanie 128 jednostkami
PAW-MVNOAC-V / PAW-MVNOAC-K: pakiet komunikacyjny 3G (z kartą SIM). Wersje V, K: dostępność w wybranych krajach*
* Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Panasonic.