Moduł WE/WY szeregowo-równoległy dla jednostki zewnętrznej (CZ-CAPDC2), złącze lokalne do sterowania wł./wył. (CZ-CAPC2) oraz interfejs równoległy 0 ÷ 10 V (CZ-CAPBC2)

Moduł WE/WY szeregowo-równoległy dla jednostki zewnętrznej (CZ-CAPDC2)
  • 4 jednostkami zewnętrznymi
  • Możliwość zmiany trybu pracy i wł./wył. grup jednostek za pomocą sterownika centralnego.
  • Urządzenie konieczne do sterowania z zewnątrz

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 80 × 290 × 260 mm
Zasilanie: Jednofazowe 100/200 V (50/60 Hz), 18 W
Pobór mocy: • Włączanie/wyłączanie grupy (styk beznapięciowy/prąd stały 24 V, sygnał impulsowy). Chłodzenie/ogrzewanie (styk beznapięciowy/sygnał statyczny). Zapotrzebowanie 1/2 (styk beznapięciowy/sygnał statyczny (wyłączenie lokalne poprzez przełączenie)
Wyjście: Wyjście stanu wł./wył. (styk beznapięciowy). Wyjście alarmowe (styk beznapięciowy)
Długość przewodów: Obwody sterowania jednostek wewnętrznych/zewnętrznych: długość całkowita 1 km; obwód sygnału cyfrowego: 100 m lub mniej.
Przykład systemu
A. Sterownik centralny
B. Moduł CZ-CAPDC2
Złącze lokalne do sterowania wł./wył. (CZ-CAPC2)
  • Możliwość sterowania i monitorowania stanu poszczególnych jednostek wewnętrznych (lub dowolnych zewnętrznych urządzeń elektrycznych zasilanych prądem zmiennym do 250 V, 10 A) za pomocą obwodu sygnałowego
Przykład systemu
A. Sterownik wł./wył.
B. Moduł CZ-CAPC2

Przykład: wentylokonwektory itp.
Wspólny wymiennik ciepła
• Interfejs równoległy 0 ÷ 10 V (CZ-CAPBC2)
  • Możliwość sterowania i monitorowania stanu poszczególnych jednostek wewnętrznych (1 grupa).
  • • Dodatkowo do funkcji wł./wył. dodano funkcję wejścia cyfrowego ustawiania prędkości nawiewu i trybu pracy
  • • Możliwość ustawiania temperatury i pomiaru temperatury powietrza zasysanego wewnątrz, z centralnego stanowiska monitorowania
  • • Wejście analogowe ustawień temperatury: 0 ÷ 10 V lub 0 ÷ 140 Ω
  • • Zasilanie ze styku CZ-T10 jednostki wewnętrznej
  • • Możliwość zasilania niezależnego (w przypadku pomiaru temperatury zasysanego powietrza)

Przykład systemu
A. Sterownik zdalny
B. Interfejs CZ-CAPBC2
C. Centralny panel sterowania