Sterownik przewodowy z programatorem (CZ-RTC2)

Sterownik przewodowy z funkcją wł./wył.
  • Automatyczne przełączanie trybu pracy (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, automatyczny, wentylator)
  • Ustawianie temperatury (chłodzenie/osuszanie: 18 ÷ 30°C; ogrzewanie: 16 ÷ 30 °C).
  • Ustawianie prędkości wentylatora (wys./śr./nis./automatyczna)
  • Sterowanie kierunkiem wylotu powietrza

Funkcja 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego
Wskazanie dnia tygodnia.

Funkcja programu tygodniowego
Możliwość zaprogramowania do 6 działań dziennie

Funkcja nieobecności
• Funkcja ta zapobiega spadkowi lub wzrostowi temperatury w pomieszczeniu w przypadku przedłużonej nieobecności osób.

Funkcja snu
Funkcja ta umożliwia sterowanie temperaturą dla zapewnienia komfortu podczas snu.

Możliwość sterowania maks. 8 jednostkami wewnętrznymi za pomocą jednego sterownika przewodowego

Możliwość zdalnego sterowania za pomocą sterownika głównego i podrzędnego
Dla sterowania jednej jednostki wewnętrznej można używać maks. 2 sterowników przewodowych (jeden główny i jeden podrzędny).

Istnieje możliwość podłączenia do jednostki zewnętrznej w celach serwisowych za pomocą przewodu PAW-MRC.

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120 × 120 × 16 mm