Kompleksowy system zarządzania systemami klimatyzacji firmy Panasonic. Podstawowe oprogramowanie CZ-CSWKC2 systemu P-AIMS

Jeden komputer z systemem P-AIMS może sterować maks. 1024 jednostkami wewnętrznymi

Funkcje oprogramowania podstawowego
 • Zdalne sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi.
 • Możliwość ustawień programatora w kalendarzu.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących kodów usterek.
 • Zapis historii alarmów oraz stanów pracy urządzeń w wyjściowym pliku w formacie csv.
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowej danych na dysku twardym.

Dzięki 4 dostępnym pakietom można dostosować system P-AIMS do indywidualnych potrzeb.
System P-AIMS jest przeznaczony dla obiektów takich jak biurowce i centra handlowe. Jeden komputer sterujący z systemem P-AIMS może sterować jednocześnie 4 niezależnymi systemami.
Każdy system może obejmować maksymalnie 8 interfejsów komunikacyjnych i sterować maksymalnie 512 jednostkami wewnętrznymi. Jeden komputer z systemem P-AIMS może sterować nawet 1024 jednostkami wewnętrznymi.
Konfiguracja komputera PC
System: Windows XP Professional
Procesor: Pentium 2,8 GHz lub szybszy
Pamięć: 2 GB lub więcej
Dysk twardy: 100 GB lub więcej
 • Długość przewodów (PC – interfejs komunikacyjny): maks. 1 km
 • Maks. 8 interfejsów komunikacyjnych dla 1 systemu
 • Długość przewodów dla każdego połączenia z interfejsu komunikacyjnego: maks. 1 km
A. Komputer PC użytkownika
B. Linia USB
C. Przetwornik RS485 (poza zestawem, spolaryzowany)
D. Interfejs CZ-CFUNC2
E. Budynek A
F. Budynek D
Oprogramowanie dodatkowe CZ-CSWAC2 systemu P-AIMS do indywidualnego rozliczania użytkowników
Możliwość dokonywania rozliczeń dla każdego użytkownika
 • Rozliczanie kosztu użytkowania każdej jednostki wewnętrznej, obliczanego na podstawie danych o zużyciu energii (m³, kWh).
 • Archiwizowanie obliczonych danych w pliku w formacie csv.
 • Przechowywanie danych z ostatnich 365 dni.

Oprogramowanie dodatkowe CZ-CSWWC2 systemu P-AIMS do zastosowań internetowych
Dostęp i sterowanie przez Internet
 • Dostęp do oprogramowania systemu P-AIMS z komputera zdalnego
 • Możliwość monitorowania/obsługi systemu ECOi 6N za pośrednictwem strony internetowej WWW

Oprogramowanie dodatkowe CZ-CSWGC2 systemu P-AIMS do wizualizacji systemu
Możliwość wizualnej kontroli całego systemu
 • Monitorowanie stanu systemu na ekranie komputera.
 • Natychmiastowe sprawdzanie schematu systemu w danym obiekcie i stanu poszczególnych jednostek wewnętrznych.
 • Sterowanie każdą jednostką za pomocą wirtualnego sterownika wyświetlanego na ekranie.
 • Równoczesne wyświetlanie do 4 schematów.

Oprogramowanie dodatkowe CZ-CSWBC2 systemu P-AIMS dla interfejsu BACnet
Możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem (BMS)
 • Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami za pomocą interfejsu BACnet.
 • Sterowanie systemem ECOi 6N zarówno przez system BMS, jak i P-AIMS.
 • Sterowanie maks. 255 jednostkami wewnętrznymi za pomocą jednego komputera (z zainstalowanym podstawowym oprogramowaniem systemu P-AIMS i BACnet).