Uproszczony sterownik przewodowy (CZ-RE2C2), podświetlany sterownik przewodowy (CZ-RELC2) oraz czujnik zdalny (CZ-CSRC2)

Sterownik przewodowy (uproszczony) (CZ-RE2C2)
Sterownik przewodowy (uproszczony) wyposażony jest w podstawowe funkcje i jest prosty w obsłudze

  • Odpowiedni dla pomieszczeń otwartych lub hoteli, gdzie nie są wymagane funkcje zaawansowane
  • Dostępne funkcje: wł./wył., zmiana trybu pracy, ustawianie temperatury, ustawianie prędkości nawiewu, ustawianie kierunku nawiewu, wyświetlanie kodów usterek oraz automatyczna diagnostyka sterownika zdalnego.
  • Możliwość sterowania grupą maks. 8 jednostek wewnętrznych.
  • Zdalne sterowanie za pomocą sterownika głównego i podrzędnego jest możliwe dla sterownika uproszczonego lub sterownika przewodowego (do dwóch jednostek)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120 × 70 × 16 mm

Podświetlany sterownik przewodowy (uproszczony) (CZ-RELC2)
Podświetlany sterownik zdalny wyposażony jest w podstawowe funkcje i jest prosty w obsłudze
  • Dostępne funkcje: wł./wył., zmiana trybu pracy, ustawianie temperatury, ustawianie prędkości nawiewu, ustawianie kierunku nawiewu oraz wyświetlanie kodów usterek Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
  • Wbudowany czujnik temperatury i możliwość sterowania grupą maks. 8 jednostek wewnętrznych
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 120 × 70 × 16 mm
Czujnik zdalny (CZ-CSRC2)
  • Czujnik ten można podłączać do każdej jednostki wewnętrznej. Służy on do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, jeżeli nie jest używany czujnik w pilocie zdalnego sterowania ani czujnik w korpusie jednostki (możliwe podłączenie do systemu bez sterownika).
  • • W przypadku równoczesnego korzystania ze sterownika zdalnego, czujnik w sterowniku powinien być czujnikiem głównym
  • Możliwość sterowania grupą maks. 8 jednostek wewnętrznych.