Zestaw 10-25 kW do przyłączania jednostki zewnętrznej PACi do centrali wentylacyjnej

Nowy zestaw AHU do przyłączania jednostki zewnętrznej PACi do centrali wentylacyjnej
Zestaw oferowany przez firmę Panasonic wyposażono w wiele opcji przyłączeniowych, co umożliwia łatwe podłączenie jednostki zewnętrznej do wielu systemów klimatyzacyjnych. Zastosowania: hotele, biura, serwerownie, duże budynki wymagające kontroli jakości powietrza.
Empty
1. Sterownik indywidualny (CZ-RTC4)
2. Nowa plastikowa obudowa o stopniu ochrony IP 65
3. PAW-T10 PCB do zestyków bezpotencjałowych
4. Płytka sterująca do sterowania zgodnie
z zapotrzebowaniem (0-10 V)
5. Inteligentny termostat:
· Zabezpieczenie przed zimnym ciągiem
· Kompensacja zmiany temperatury zewnętrznej
6. Podstawka z gniazdami na czujniki i zasilanie

Empty
Płytka sterująca,
transformator mocy,
listwa zaciskowa
Czujnik x2
(czynnik chłodniczy:
E1, E3)
Termistor
(Powietrze: TA; 1 czujnik)
Standardowy sterownik
przewodowy (opcjonalny).
Możliwość instalacji
wewnątrz obudowy.
Nowy zestaw przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej opracowano wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców.
· Obudowa o stopniu ochrony IP 65 – przystosowana do instalacji na zewnątrz
· Układ sterujący zgodnie z zapotrzebowaniem (0-10 V)
· Łatwe sterowanie przez system BMS
* Oferowane tylko z jednostkami Elite PACi o mocy od 6 kW do 14 kW.
1. Zestaw centrali wentylacyjnej PAW-280PAH2 / 2. Sterownik przewodowy CZ-RTC4 (opcjonalnie) / 3. Okablowanie I/D-O/D / 4. Okablowanie termostatu i zaworu elektromagnetycznego / 5. Orurowanie / 6. PACi / 7. Centrala wentylacyjna
Części opcjonalne: Podane funkcje są dostępne po zastosowaniu różnego wyposażenia dodatkowego

Sterownik indywidualny programatorem CZ-RTC4
· Włączanie i wyłączanie (ON/OFF)
· Wybór trybu pracy
· Nastawianie temperatury
* Sygnał uruchomienia wentylatora można pobrać z płytki sterującej.

Wtyczka CZ-T10
· Sygnał wejściowy – włączenie ON / wyłączenie OFF
· Blokada sterowania indywidualnego
· Sygnał wyjściowy = status „jednostka włączona”
· Wyjście sygnału alarmowego (12 V DC)

PAW-OCT, wyjście 12 V DC – złącze opcjonalne
· Sygnał wyjściowy = Status (Chłodzenie / Ogrzewanie / Wentylator)
· Odszranianie
· Włączenie termostatu
PAW-T10, płytka sterująca do podłączenia do gniazda T10
· Płytka sterująca ze stykiem bezpotencjałowym w celu łatwego sterowania
jednostką
· Sygnał wejściowy – włączenie ON / wyłączenie OFF
· Blokada sterowania indywidualnego
· Sygnał wyjściowy statusu włączenia ON 230 V 5 A (styki NO/NC)
· Sygnał wyjściowy stanu alarmu, maks. 230 V 5 A (styki NO/NC)

Dodatkowe zestyki na żądanie:
· Sterowanie zewnętrznym nawilżaczem (ON/OFF) 230 V AC, 3 A
· Sterowanie zewnętrznym wentylatorem (ON/OFF) 12 V DC
· Sygnał statusu filtra zewnętrznego – zestyk bezpotencjałowy
· Sygnał zewnętrznego wyłącznika pływakowego – zestyk bezpotencjałowy
· Zestyk zewnętrznego czujnika nieszczelności lub TH. OFF (możliwość
zastosowania do zewnętrznej regulacji temperatury)