Co sprawia, ze nasze pompy ciepła są tak wyjątkowe i niezawodne?

Trwałość. Próba 10 000 godzin ciągłej pracy

Klimatyzatory firmy Panasonic cieszą się uznaniem użytkowników na całym świecie.
Ich solidny wygląd podpowiada, że będą pracować sprawnie przez długie lata. Wydajność, niezawodność i trwałość to najważniejsze cechy dobrego klimatyzatora. Aby spełniać tak wysokie wymagania, nasze produkty poddajemy całej gamie rygorystycznych testów.

Długotrwałe testy trwałości

Główne zadanie klimatyzatora to długoletnia, bezawaryjna praca. Realizacji tego celu służą próby przyspieszone, symulujące 10 000 godzin ciągłej pracy urządzeń. Testy takie przeprowadza się w warunkach znacznie ostrzejszych niż rzeczywiste, a ich wyniki potwierdzają wysoką trwałość klimatyzatorów firmy Panasonic.

Test zdemontowanej sprężarki

Po przeprowadzeniu testu 10 000 godzin ciągłej pracy, z losowo wytypowanej jednostki zewnętrznej wymontowuje się sprężarkę, rozbiera ją na części i poddaje oględzinom pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Również wyniki tego sprawdzianu potwierdzają niezwykłą wytrzymałość klimatyzatorów firmy Panasonic i ich zdolność do długoletniej pracy, nawet w trudnych warunkach.

Test pracy w trudnych warunkach

Niezależnie od testów w normalnych warunkach pracy, przeprowadzane są również próby w warunkach skrajnych. Urządzenie pracuje w komorze testowej o temperaturze 55°C, przy wysokiej wilgotności powietrza. Urządzenia przeznaczone do pracy w zimnym klimacie poddawane są testom w komorze o temperaturze –20°C. Próba taka pozwala upewnić się, że olej w sprężarce nie zamarznie ani podczas pracy ciągłej, ani podczas pracy przerywanej.

Test wodoszczelności

Jednostka zewnętrzna, narażona na działanie warunków atmosferycznych takich jak deszcz i wiatr, spełnia wymagania normy wodoodporności IPX4. Aby zabezpieczyć okolice styków płytek drukowanych przed niepożądanymi skutkami ewentualnego kontaktu z kroplami wody, zostały one uszczelnione żywicą.


Bezpieczne opakowanie transportowe. Ochrona przy upuszczeniu

Odporność na wstrząsy

Przeprowadzamy testy uderzeń, drgań oraz innych niekorzystnych warunków, którym nasze urządzenia klimatyzacyjne mogą podlegać podczas transportu. Kontrola wykazała, że stan i prawidłowość działania naszych produktów docierających do użytkowników pozostają niezmienne.

Test upuszczenia

Dzięki odpowiednim wzmocnieniom, opakowanie pozostaje nieuszkodzone nawet przy silnym uderzeniu, spowodowanym niewłaściwym postępowaniem podczas transportu. Odpowiednia sztywność opakowania i zastosowanie materiałów amortyzujących chronią nie tylko przy typowym pionowym upuszczeniu, ale również w poważniejszych przypadkach, gdy uderzona zostaje powierzchnia boczna lub narożnik urządzenia.

Test wibracji

Zasadniczą rolą opakowania jest zapobieganie niekorzystnemu wpływowi drgań, występujących podczas transportu. Zadbaliśmy o to, by nasze urządzenia działały prawidłowo, nawet poddane pionowym lub poziomym drganiom.

Test magazynowania

Podczas dystrybucji urządzenia mogą być długotrwale magazynowane w niekorzystnych warunkach. Podczas testów, urządzenie poddawane próbie zostaje obciążone równowartością pięciu innych opakowanych urządzeń i pozostawione w pomieszczeniu o temperaturze 27°C i wilgotności 85%. Następnie sprawdzane jest działanie urządzenia.


Cisza. Niezakłócony spokój

Komfort

Klimatyzator powinien pracować w sposób efektywny i dyskretny.
Powinien zapewniać relaksujące środowisko, pracując niezauważalnie. Produkowane przez nas klimatyzatory poddajemy regularnym testom pod kątem wydajnego i jednocześnie dyskretnego działania.

Test hałasu

Pomiar hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie wykonywany jest w komorze akustycznej. Sprawdzamy, czy urządzenie jest wystarczająco ciche, by nie zakłócało normalnej aktywności użytkowników, tzn. by nie przeszkadzało w czasie rozmów ani snu.

Symulacja światła słonecznego.

Test praktycznej przydatności

Dostępny w sprzedaży klimatyzator zostaje włączony w pomieszczeniu przypominającym typowy pokój mieszkalny. Podczas wykonywania pomiarów różnych parametrów, takich jak szybkość i efektywność chłodzenia czy różnice temperatury i wilgotności w poszczególnych obszarach, zmieniana jest ilość światła słonecznego wpadającego z zewnątrz. Takie rozwiązanie pozwala upewnić się, że w praktyce urządzenie działa w zamierzony przez producenta sposób.

Test kompatybilności elektromagnetycznej

Test służy sprawdzeniu, czy poziom fal elektromagnetycznych, emitowanych przez pracujące urządzenie jest na tyle niski, by nie występowały zakłócenia sygnału telewizyjnego czy radiowego.

Test pilota zdalnego sterowania (odporność na upuszczenie)

Do obsługi klimatyzatora służy pilot zdalnego sterowania, który podczas odkładania czy przekazywania innym osobom, w naturalny sposób narażony jest na upuszczenie czy uderzenie. Aby upewnić się co do niezawodności pilota, jest on upuszczany pod różnym kątem, z wysokości ok. 1,5 m.


Jakość. Jest podstawą całej naszej produkcji

Światowy standard jakości

Firma Panasonic od lat dostarcza na cały świat klimatyzatory odznaczające się najwyższą jakością i najniższym wpływem na środowisko naturalne. Wszystkie najważniejsze zasady produkcji stosowane przez firmę Panasonic dotyczą również procesu wytwarzania urządzeń klimatyzacyjnych. Zasady te nie pozostają tylko sloganami, lecz są realizowane w praktyce przez nasze placówki na całym świecie.

Solidne części w najwyższym standardzie

Klimatyzatory firmy Panasonic odpowiadają najwyższym standardom niezawodności, obowiązującym na danym rynku sprzedaży. Aby sprostać wysokim wymaganiom, materiały do produkcji podzespołów poddawane są różnorodnym testom jakościowym. Odporność żywicy, zastosowanej w produkcji wentylatorów śmigłowych, została potwierdzona wynikami testów naprężeniowych.

Części zgodne z dyrektywą RoHS/REACH

Wszystkie części i materiały spełniają wymogi dyrektywy RoHS/REACH, będącej najważniejszą europejską normą środowiskową. Rygorystyczne kontrole ponad 100 rodzajów materiałów pozwalają wyeliminować niebezpieczne substancje z procesu produkcji.

Zaawansowany proces produkcyjny

Linia produkcyjna klimatyzatorów firmy Panasonic wyposażona jest w najnowocześniejszą automatykę, co pozwala wytwarzać urządzenia o wysokim stopniu niezawodności. Dzięki temu nasze produkty charakteryzują się wysokim i stałym poziomem jakości.

Działania na rzecz środowiska naturalnego

Na całym świecie firma Panasonic buduje zakłady produkcyjne w zgodzie z zasadami ekologii. Wytwarza się w nich energooszczędne urządzenia w oparciu o przyjazne dla środowiska technologie, które ograniczają emisję CO2. Zapewnia to wymierne korzyści zarówno dla społeczności lokalnej, jak i środowiska naturalnego w wymiarze globalnym.