Kryteria uczestnictwa


Zgłaszać można projekty z całej Europy zakończone między 1 listopada 2018 roku a 15 listopada 2021 roku.


Konkurs jest otwarty na projekty obejmujące rozwiązania HVAC+R, które zostały zrealizowane przede wszystkim przy użyciu systemów ciepłowniczych i chłodzących Panasonic w sektorze mieszkaniowym, detalicznym, handlowym lub hotelarsko-gastronomicznym.Kryteria uczestnictwa


  • Formularz zgłoszeniowy (do przesłania online – zgłoszenia w języku ojczystym będą akceptowane, chociaż byłoby pomocne w procesie oceniania, jeśli tekst przetłumaczony będzie na język angielski)
  • Obrazy o wysokiej rozdzielczości (zalecamy format jpg)
  • Lista sprzętów
  • Szczegóły zespołu projektowego (projektant, wykonawca, architekt, klient itp.)
  • Zgoda właściciela domu / budynku, aby wysłać zgłoszenie
  • Prośba o wyznaczenie organizacji, aby otrzymać nagrodę, w przypadku, gdy zgłaszany projekt wygra podróż do placówki Panasonic w Japonii


Zgłoszenia można nadsyłać do 15 listopada 2021 roku.


Powodzenia!