Warunki udziału

Można zgłosić wszystkie projekty ukończone w Europie w terminie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2016.

Nagrody są przyznawane projektom obejmującym systemy klimatyzacji, ogrzewania i / lub chłodzenia, które zostały ukończone przede wszystkim przy użyciu systemów ogrzewania i chłodzenia Panasonic w środowisku mieszkalnym, publicznym lub komercyjnym. Udział jest bezpłatny.

Informacje


Jury będzie oceniać doskonałość w dziedzinie projektowania i montażu, będącą wynikiem zastosowania najlepszych praktyk w zakresie zintegrowanego projektu, specyfikacji, wprowadzonych rozwiązań i zarządzania projektem, w szczególności:

  1. Spełnienie wytycznych inwestora
  2. Uzyskana wydajność
  3. Umiejętności i wykonawstwo
  4. Innowacyjność techniczna

Prawidłowe zgłoszenie powinno cechować się innowacyjnością i kreatywnością projektu, a także zawierać informacje dotyczące wszelkich istotnych elementów firm trzecich.

Zgłoszenia powinny spełniać wszystkie obowiązujące wymogi ustawowe i posiadać odpowiednie certyfikaty energetyczne/budowlane.

Kliknij poniższy link, aby przejść do konkursu PRO Awards. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Możesz także przesłać dodatkowe dokumenty i wybrane zdjęcia o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać zgodę inwestora na udział w tym konkursie.

UDZIAŁ W KONKURSIE