Często zadawane pytania

Kiedy upływa termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego konkursu?

Zakończenie konkursu jest 30 września 2016.

Czy udział w konkursie jest płatny?

Nie, udział jest bezpłatny. Każdy członek zespołu projektowego może przesłać zgłoszenie, wykorzystując odpowiedni formularz. Uczestnik musi wypełnić deklarację zgodności z wymogami konkursu.

Przed przesłaniem zgłoszenia uczestnicy powinni poinformować o tym wszystkie strony oraz uzyskać wymagane zgody.

Czy można wziąć udział w więcej niż jednej kategorii?

Tak, ale każdy wniosek musi być złożony osobno w swoim pliku i mieć własny formularz zgłoszeniowy. Każdy zgłoszony projekt musi być ukończony w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani decyzją Jurorów, których uznanie w zakresie przyznania lub wstrzymania nagrody jest bezwzględne. Nie zostanie podjęta żadna dyskusja ani korespondencja dotycząca ich decyzji. Decyzja Jurorów jest ostateczna. Lista najlepszych projektów zostanie ogłoszona przed ceremonią wręczenia nagród, a zespoły projektowe poinformowane bezpośrednio.

Kto będzie zasiadał w jury konkursu?

W jury konkursu zasiądą czołowi przedstawiciele z branży architektury, usług budowlanych oraz inwestorów, którzy pomogą firmie Panasonic ocenić zgłoszenia.

Jury wybierze zwycięzców konkursu po ocenie następujących kryteriów:

  • Spełnienie wytycznych inwestora
  • Uzyskana wydajność
  • Umiejętności i wykonawstwo
  • Innowacyjność techniczna

Jaki obowiązuje regulamin?

Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani decyzją Jurorów, których uznanie w zakresie przyznania lub wstrzymania nagrody jest bezwzględne. Nie zostanie podjęta żadna dyskusja ani korespondencja dotycząca ich decyzji. Decyzja Jurorów jest ostateczna. Nie ma możliwości odwołania się do sądów lub innego rodzaju odwołania sądowego. Lista najlepszych projektów zostanie ogłoszona przed ceremonią wręczenia nagród, a zespoły projektowe poinformowane bezpośrednio. Wyniki konkursu Panasonic PRO Awards zostaną ogłoszone jesienią / zimą 2016/17.

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania projektów, zdjęć, rysunków itp., przesłanych w ramach zgłoszeń w celu ogłoszenia zwycięskich projektów w konkursie Panasonic PRO Awards.

Co wygramy, jeśli nasz projekt zwycięży?

Kwalifikujące się projekty zostaną nagrodzone aparatami Panasonic Lumix, a zwycięzcy wyłonieni w każdej z kategorii otrzymają jednoosobowe zaproszenie na wyjątkowy tygodniowy wyjazd do firmy Panasonic w Japonii – dodatkowe informacje zawiera strona NAGRODY.