Prześlij swoje zgłoszenie

Zanim przejdziesz do następnego etapu, sprawdź, czy masz poniższe informacje, które są podstawowymi wymogami przy wypełnianiu formularza zgłoszenia.

  1. Szczegóły projektu
  2. Koszt projektu (systemów Panasonic)
  3. Długość trwania projektu oraz termin ukończenia
  4. Opis projektu
  5. Wyjątkowe wyzwania, szanse, życzenia klientów (przykłady innowacji)
  6. Zrównoważony rozwój / Aspekty energetyczne projektu, w tym dowody osiągnięć
  7. Zdjęcia wysokiej jakości
  8. Lista urządzeń Panasonic
Prześlij swoje zgłoszenie