Rešenja za primene 24/7/365

Proizvodi visoke efikasnosti za primene 24 sata 7 dana u nedelji.

Kompanija Panasonic je razvila kompletan asortiman rešenja za serverske prostorije koja efikasno štite vaše servere tako što ih održavaju na odgovarajućoj temperaturi čak i kada je spoljna temperatura niža od -20 °C.


Visoka efikasnost tokom cele godine

Ključne tačke:
· Od 2,5 do 7,1 kW sa TKEA R32 rashladnim jedinicama A+++ u režimu hlađenja
· PACi jedinice od 3,6 do 14,0 kW
· Rezervna funkcija
· Funkcija redundantnosti
· Funkcija alternativnog pokretanja
· Informacije o grešci koje obezbeđuje suvi kontakt
· Rukovanje čak na spoljašnjoj temperaturi -20 °C
· Visok sezonski učinak
· Dizajn proizvoda za rad tokom 24 sata 7 dana u nedelji

Interfejs za rad 2 TKEA / PKEA. PAW-SERVER-PKEA

Interfejs serverske prostorije PAW-SERVER-PKEA upravlja redundantnošću i rezervnom podrškom dve TKEA / PKEA jedinice putem dva različita režima koji se mogu birati:
· „Plug & play“ preko ugrađenog algoritma za redundanciju i rezervnu podršku (nije potreban eksterni signal. Više detalja možete naći u priručniku za rukovanje)
· Eksterno upravljanje (PLC treće stane) redundansom i rezervnom podrškom putem suvog kontakta
Sva podešavanja su moguća bez potrebe za povezivanjem računara.


Poseban režim uštede energije može da se bira preko DIP prekidača (dostupno samo u „plug & play“ režimu). Nivo zabrane daljinskog upravljanja može se podesiti kada se eksterno upravljanje vrši preko suvog kontakta.
Izlazni signal za alarm
A jedinica
B jedinica
(2 x suvi kontakt, maksimalno 12 V)


Izlaz radnog signala
A jedinica
B jedinica
(2 x suvi kontakt, maksimalno 12 V)

Maksimalna dužina kabla 3 metra, svaki CN-CNT
Ulazni signal za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
A jedinica
B jedinica
(2 x suvi kontakt, maksimalno 12 V)


Posebna podešavanja štampane ploče za ulaz
1 x priključni port za PC

a. Džamper 1
Funkcija uštede energije
b. Džamper 2
Omogućava suvi kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (maksimalno 12 V)
c. Standardni daljinski upravljač

Interfejsi za rad 2 ili 3 PACi i VRF unutrašnje jedinice

PAW-PACR3

U kombinaciji sa jednim PAW-T10 na svakoj unutrašnjoj jedinici dozvoljava reduntantni rad 2 (ili 3) PACi ili VRF unutrašnje jedinice.
Sve jedinice će biti redom uključene kako bi se postiglo isto vreme rada (primer uključivanja na svakih 8 sati u periodu od 24 sata).
Ako temperatura prostorije prekorači proizvoljno podešenu vrednost, UKLJUČIĆE se druga (ili treća) jedinica i alarm će biti aktiviran.
Kontakt za alarm
Sobni termostat
Eksterni kontakti


Prikaz i podešavanja:
· Moguće ručno biranje naredne jedinice
· Moguće resetovanje rada
· LED ekran prikazuje radni status 2 ili 3 povezane jedinice

· Izlaz radnog statusa
· LED lampica za alarm i izlaz alarma
· Moguće postavljanje ograničenja temperature

· Moguće postavljanje histereze temperature
· Prikazuje se temperatura prostorije
· Prikazuje se brojač vremena
Rezervna kontrola korišćenjem CZ-RTC5B

Grupno ožičenje 2 sistema PACi može vršiti automatsku individualnu kontrolu.
· Rotacioni rad
· Rezervni rad
· Podrška rada
Sistem 1

Sistem 2
CZ-CAPRA1
RAC adapter interfejsa za integraciju u P‑Link

Više informacija >