Energimärkning av värmepumpar, vad betyder A +++?

av Panasonic 09-12-2018 Pressmeddelande


Precis som kylskåp, dammsugare och tvättmaskiner ska alla värmepumpar vara energimärkta. Men vad innebär och betyder egentligen de olika klassificeringarna B, C och A+++?

I Europa omfattas alla som tillverkar och distribuerar produkter som kräver ström av det så kallade ErP-direktivet. Detta innebär en skyldighet att energimärka och klassificera alla sådana produkter. Huvudmålet med märkningen är att reducera mängden energi som används och medvetandegöra miljöpåverkande faktorer som materialval, vattenförbrukning, utsläpp, avfallshantering och återvinning.

Som tillverkare måste vi ta hänsyn till detta hela vägen från det att vi tar fram och utvecklar en produkt fram tills dess att du har värmepumpen hemma på väggen. När du ska bestämma dig för en ny värmepump gör energimärkningen helt enkelt det enklare för dig att uppskatta hur energieffektiv pumpen är.

Eftersom det finns så många olika produktgrupper finns det även olika standarder och regleringar för till exempel värmepumpar och TV-apparater. Energimärkning för luft-till-luft värmepumpar infördes 1995. Klassificeringarna för dessa har nu uppdaterats vilket innebär att du nu kan hitta luft-till-luft värmepumpar märkta ända upp till nivån A+++.

Mörkgrön A-märkning

Du känner säkert till bilden som finns klistrad på elektroniska apparater. A i en grön pil i toppen och röd pil i botten. Den ovan nämnda uppdateringen har kommit till som ett resultat av att de flesta värmepumpar numera uppfyller kraven för A-märkning. Den utökade uppdelningen i A, A+, A++ och A+++ ska ge dig som användare en bättre bild av vilken pump som är mest energieffektiv. Klassificeringarna uppdateras med jämna mellanrum och gör det svårare att uppnå högsta nivån, något som ställer ännu högre krav på oss som tillverkare.

Dagens krav på de olika energiklasserna för luft-till-luft värmepumpar:

Som du ser måste värmepumpar ha minst 5,1 i SCOP-värde för att uppnå A+++-märkning. SCOP är en beteckning på effektfaktorn per år, alltså hur mycket värmeenergi du kan få ut i förhållande till förbrukad energi. Läs mer om SCOP.
Både vår nyaste Flagship-modell och Heatcharge-modellerna är märkta med A+++.

Uppvärmning av vatten

I slutet av september införs en liknande märkning även för värmepumpar, pannor och solvärmeutrustning som är kopplade till vattenburna system. Detta innebär alltså att en sådan märkning ska vara på plats på våra Aquarea luft-till-vatten värmepumpsystem. Här blir det samma märkningssystem med A++ ner till D, men det är andra kriterier som gäller än i förhållande til luft-till-luft.

Hela vårt Aquarea-sortiment uppnår energimärkning A++ och är genom det ett av de mest energieffektiva valen du kan göra. Märkningen ger dig som användare en god uppfattning om hur energieffektivt ett systemet faktiskt är. Installatörer är också skyldiga att ge en samlad energimärkning av hela systemet om de ger dig en offert. Det inkluderar också produkter från olika tillverkare.

Mer information om ErP-märkning hittar du på Energimyndigheten.se:
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/inkop-av-produkter/produkter-med-energimarkning/varmepumpar/