Anslutbarhet för Aquarea. Styrning via fastighetssystem

Stor flexibilitet för integration i dina KNX-, Modbus-, Lonworks- och BACnet-projekt som ger full dubbelriktad övervakning och kontroll över alla funktionsparametrar.
Empty
Gränssnitt för att ansluta Aquarea till KNX el. Modbus
Referens: PAW-AW-KNX-H // PAW-AW-MBS-H // PAWAW-KNX-1i // PAW-AWMBS-
1

De nya gränssnitten möjliggör fullständig och dubbelriktad övervakning och kontroll
över alla funktionsparametrar för styrning av Aquarea från
KNX- eller Modbus-installationer.
  • Små mått. En snabb installation med möjlighet för en dold installation
  • Yttre strömförsörjning behövs inte
  • Direktanslutning till enheten

  • Fullt kompatibla:
KNX: Styrning och övervakning, från givare och gateways, av inomhusenhetens interna parametrar, felkoder och indikeringar
Modbus: Styrning och övervakning, från varje fastighetssystem eller PLC-masterenhet för Modbus, av inomhusenhetens interna parametrar, felkoder och indikeringar
  • Aquarea-enheten kan styras samtidigt med dess fjärrkontroll och med KNX- eller Modbus masterenheter.