Kretskort och kablar för PACi, ECOi och ECO G inomhusenheter

Kabel
CZ-T10: Samtliga T10-funktioner. Förutsätter tillbehör som anskaffas separat
PAW-FDC: Drift av extern fläkt. Förutsätter tillbehör som anskaffas separat
PAW-OCT: Alla tillgängliga övervakningssignaler. Förutsätter tillbehör som anskaffas separat
CZ-CAPE2: Tillgängliga övervakningssignaler utom fläkt. Förutsätter extra kablar från reservdelslagret
PAW-EXCT: Forcerat termo AV/läckage. Förutsätter tillbehör som anskaffas separat

PBC
PAW-T10: Samtliga T10-funktioner. Tillåter enkel anslutning “Plug & Play”
PAW-T10V: Samtliga T10-funktioner + effektövervakning. Samma som PAW-T10 + övervakning av inomhusenhetens strömförsörjning
PAW-T10H: PÅ/AV; förbjud 5VDC och 230VAC. Erbjudanden för hotellkort (singel) eller fönsterkontakt
PAW-T10HW: PÅ/AV; förbjud 5VDC. För hotellkort + fönsterkontakt på samma gång
PAW-PACR2: Redundans av 2 system; T-monitor. Redundans av 2 PACi-system inklusive temperaturövervakning och samma drifttid
PAW-PACR3: Redundans av 3 system; T-monitor. Redundans av 3 PACi-system inklusive temperaturövervakning och samma drifttid
PAW-ECF: Varvtalsregulator till extern EC-fläkt. Luftridåenheter för externa installationer som tillåter EC-fläktstyrning enligt standard VRF IE PCB
T10-koppling (CN015)
CZ-T10: Panasonic har utvecklat ett extra tillbehör (består av kontakt + kablar) som underlättar en enkel anslutning till T10-kontakten. Det är enkelt att koppla en ECOi inomhusenhet till en extern enhet. Alla inomhusenheter är utrustade med en T10- plint på kretskortet, vilket gör det möjligt att ansluta digitalt till externa enheter.
T10 terminalspecifikationer (T10: CN015 på kretskortet till en inomhusenhet)
 • Kontrollfunktioner:
 1. Starta/stoppa
 2. Avstängning av fjärrstyrning
 3. Utgående startsignal
 4. Utgående larmsignal

 • Förutsättningar
 1. 1–2 (Ingångspuls): Driftsläge PÅ /AV kopplas med en pulssignal.
 2. (1 pulssignal: signalen måste vara mer än 300 ms)
 3. 2–3 (statisk ingångssignal): Öppen / fjärrkontrollstyrning är möjlig (normalt läge). Stängd / fjärrkontrollstyrning är avstängd.
 4. 4–5 (Statisk utgångssignal): 12 V utgångsspänning i läge PÅ . / Ingen utgångsspänning i läge AV.
 5. 5–6 (Statisk utgångssignal): 12 V utgångsspänning när fel uppstår / Ingen utgångsspänning vid normal drift.

Exempel på kabeldragning
A. 300 ms eller mer
B. 1–2 (ingångspulser)
C. 4–5 (utgång)
D. Enhet i drift
OBS: Längden på kabeln mellan inomhusenheten och reläet får vara inom 2,0 m. Pulssignalen kan ändras till statisk med JP-kapning. (se JP001)
E. T10 (gul)
Exempel på användning
 • Styrning vid forcerat läge AV
Villkor 1 & 2: Ingen kontakt för PÅ /AV signal (bryt *JP1* för statisk signal).
När hotellets kortnyckel används, kopplas kontakten (enheten kan användas).
Villkor 2 & 3: Ingen kontakt för att förhindra styrning med hjälp av rummets fjärrkontroll. När kortnyckeln tagits bort måste kontakten stängas (enheten kan inte användas).
Driftsignal PÅ/AV
 • Villkor
 1. 4–5 (Statisk utgångssignal): 12 V utgångssignal medan enheten är i läge PÅ / Ingen utgångssignal i läge AV

Exempel på kabeldragning
A. Terminal = T10
1. PÅ / AV
2. Gemensam
3. Avstängd
4. Driftsignal +12V DC
5. Gemensam
6. Relä +12 V DC
B. Relä 12 V DC
C. T10 (gul)
D. Kretskort på inomhusenhet
E. Relä (Ingår ej)
F. Centralstyrning
OBS: Längden på kabeln mellan inomhusenheten och reläet får vara inom 2,0 m. Pulssignalen kan ändras till statisk med JP-kapning. (se JP001)
Fläktdrivning (CN017)
PAW-FDC: Panasonic har utvecklat ett tillbehör (bestående av kontaktdon och ledningar) kallat PAW-FDC möjliggöra en enkel anslutning till denna fläktdrivning (CN017).
Empty
Styrning av ventilationsfläkten från fjärrkontrollen
 • Start och stopp av yttre ventilation och alla värmeväxlarfläktar
 • Fungerar även om inomhusenheten stannar
 • Vid gruppstyrning: alla fläktar körs, igen individuell styrning
Yttre fläkt PÅ/AV
A. Ventilationsknapp
B. Fläktdrivning (2-polig (vit))
C. Inomhusenhetens styrkort
D. Relä (anskaffas lokalt)
E. Till extern anslutning av styrning på ventilationsfläkt
Alternativ anslutning (CN060) Utgång för yttre signaler
PAW-OCT: Panasonic har utvecklat ett valfritt tillbehör (bestående av kontakt och ledningar) som kallas PAW-OCT för en enkel anslutning till denna alternativa kontakt (CN060).
Empty
Med en kombination av T10 och alternativet CN060 blir en extern styrning av inomhusenheten möjlig!

6P (vit): Utgångar för yttre signaler enligt figuren nedan.
A. Alternativ (vit)
B. Inomhusenhetens styrkort (CR1)
C. Relä (12 V DC, anskaffas lokalt) (obs)
D. Fläktsignal
E. Uppvärmning
F. Kylning
G. Termostat
H. Avfrostning
Obs: Relät måste installeras inom ett avstånd på 2 m från kretskortet.
EXCT-kontakt (CN009)
PAW-EXCT: Panasonic har utvecklat ett valfritt tillbehör (bestående av kontakt och ledningar) som kallas för PAW-EXCT för en enkel anslutning till denna EXCT-kontakt (CN009).
Empty
Med statisk ingång
➔ statisk ingång ➔ termostat av ➔ energibesparing
2-polig kontakt (röd): Kan användas för behovsstyrning. När ingången är aktiv, tvingar den enheten till drift med avstängd termostat.

Obs: Ledningsanslutningen mellan inomhusenhetens styrkort och relät får inte överstiga 2 m.
* Ledningsanslutning med 2-polig kontakt (specialdel, beställningsnr: WIRE K/854 05280 75300)

A. EXCT (2P plug (red))
B. Inomhusenhetens styrkort
C. Relä (anskaffas lokalt)
D. Reläspole, signal

Exempel: Vid anslutning till kylgivare
· Signal från läckagedetektor: spänningslös, statisk.
· Inställning av inomhusenhet: Kod 0b ➔ 1
· Anslutning för läckagedetektor: EXCT
· Inställning av utomhusenhet:
Kod C1: 1 utgång vid larm från O2-anslutning 230 V
Kod C1: 2 utgång vid larm från O2-anslutning 0 V
· Larmet P14 visas

A. Ventilerna stängs
B. Signal
C. Läckage
D. Rum 1
E. Rum 2
F. Ref. detektor