Kaskadregulator PAW-A2W-CMH-2

Kaskadkoppling av upp till tio Aquarea generation J eller H*

Ger styrning av 160 kW eller tio Aquarea värmepumpar

Hanterar värmebehovet och balanserar drifttiderna.
· Pekskärm ger en intuitiv kontroll
· Integration av solceller (optimerad algoritm)
· Kan styra 3-vägsventiler för kylning (två bufferttankar)
· Behovsstyrning 0–10 för värme och kyla – reglerar målvärdet för utloppstemperaturen 
· Tappvarmvattenstyrning 

· Kompatibilitet med energimätare
– Mätarkommunikation via Modbus RTU
– Fyra populära mätare på marknaden är förkonfigurerade

· Integrering till fastighetssystem. LAN-portinställningar med fast IP-adress och DHCP 

· Optimerad avfrostningsfunktion

* Kräver en PAW-AW-MBS-H för varje Aquarea.