Enkel fjärrkontroll (CZ-RE2C2) och Fjärrsensor (CZ-CSRC3)

Enkel fjärrkontroll (CZ-RE2C2)
En fjärrkontroll med enkla funktioner och grundläggande styrningn

  • Lämplig för öppna rum eller hotell där klimatuppgiften inte behöver vara så detaljerad.
  • Funktionerna PÅ /AV, växling mellan driftlägen, temperaturinställning, växling beroende på vindhastighet, inställning beroende på vindriktning, larmdisplay samt felsökningsdiagnos.
  • Gruppkontroll för upp till 8 inomhusenheter.
  • Fjärrstyrning med hjälp av huvudfjärrkontroll och underordnad styrenhet är möjlig med en enkel fjärrkontroll eller en trådbunden fjärrkontroll (upp till två enheter).
Mått. H 120 x B 70 x D 16 mm
Fjärrsensor (CZ-CSRC3)
  • Denna fjärrsensor kan anslutas till vilken inomhusenhet som helst. Används för att känna av rumstemperaturen när ingen fjärrkontroll sensor eller kroppssensor används (kan anslutas till ett system utan fjärrkontroll).
  • Vid användning tillsammans med en fjärrstyrd strömbrytare, används den fjärrstyrda strömbrytaren som huvudsaklig fjärrkontroll.
  • Gruppstyrning för upp till 8 inomhusenheter.