Fjärrstyrd timer (CZ-RTC2)

Enkel fjärrkontroll PÅ/AV
  · Växling mellan driftslägen (kyldrift, värmedrift, torr, auto, fläkt)
  · Inställning av temperatur (Kyla/Torr: 18–30 °C; Värme: 16–30 °C)
  · Fläkthastighet H / M / L och auto
  · Justering av luftriktare

  24-timmars timerfunktion
  Veckodagsindikator

  Veckovis programmering
  Upp till 6 åtgärder kan programmeras för varje dag.

  Outing-funktion
  Outing är en funktion som förhindrar att rumstemperaturen faller eller stiger om ingen vistas i lokalerna under en längre tid.

  Sovfunktion
  Sovfunktionen kontrollerar rumstemperaturen för ett bekvämt sovklimat.

  Upp till 8 inomhusenheter kan styras från en fjärrkontroll

  Möjlig fjärrstyrning med en huvudfjärrkontroll och en underordnad styrenhet
  Upp till 2 fjärrkontroller (huvudfjärrkontroll och subenhet) kan installeras för en inomhusenhet.

  Utomhusenheten kan anslutas med PAW-MRC-kabel för service


  Mått: H 120 x B 120 x D 16 mm