Hushåll Flexibilitet: flera olika anslutningsmöjligheter till ditt KNX/EnOcean/Modbus-projekt

Gränssnittet har designats särskilt för Panasonic och erbjuder komplett övervakning och kontroll av samtliga funktioner för stora delar av sortimentet, från KNX, EnOcean och Modbus-installationer. Dessa gränssnitt levereras från tredje part. Kontakta Panasonic för ytterligare information.
Empty
Gränssnitt för att ansluta Aquarea till KNX
Referens: PAW-AW-KNX-1i
Det nya gränssnittet för Aquarea-KNX gör det möjligt att följa och kontrollera Aquareas funktionsparametrar i KNX-installationer.
 • Kompakt format / Snabb installation och möjlighet till dold installation
 • Ingen extern strömförsörjning behövs
 • Direktanslutning till enheten
 • Fullt driftskompatibel med KNX. Kontroll och övervakning av interna variabler, flekoder och signaler i inomhusenheten, från sensorer eller gateways
 • Aquarea-enheten kan kontrolleras samtidigt med fjärrkontrollen eller med hjälp av KNX-kontroller
Gränssnitt för att ansluta Aquarea till Modbus
Referens: PAW-AW-MBS-1
Det nya RTU slav-gränssnittet för Aquarea-Modbus gör det möjligt att dubbelriktat följa och kontrollera funktionsparametrar i Modbusinstallationer.
 • Kompakt format
 • Snabb installation och möjlighet till dold installation
 • Ingen extern strömförsörjning behövs
 • Direktanslutning till enheten
 • Fullt driftskompatibel med Modbus. Med hjälp av alla BMS eller PLC Modbus Master, kan interna variabler, felkoder och signaler i inomhusenheten, kontrolleras och övervakas
 • Aquarea-enheten kan kontrolleras simultant med fjärrkontrollen eller med hjälp av en Modbus Master-kontroll
Empty
1. 4 x binära ingångar
2. Gränssnitt
3. EnOcean Brytare
4. EnOcean RC
5. Nyckelkort
6. Rörelsedetektor
1. 4 x digitala ingångar / 2. Gränssnitt / 3. EnOcean-kontakt / 4. EnOcean-fjärr / 5. Kortnyckel / 6. Rörelsedetektor
BACnet Interface
Referens: PAW-AC-BAC-1
Gränssnittet möjliggör en fullständig och naturlig integrering av Panasonics luftkonditioneringar med antingen BACnet IP- eller MS/TP-nätverk.
 • En snabb installation med möjlighet för en dold installation
 • Yttre strömförsörjning behövs inte
 • Direkt anslutning till inomhusenheten
 • Total styrning och övervakning Det verkliga tillståndet för luftkonditioneringens interna variabler
 • Tillåter samtidig användning av BACnet med trådlösa och trådbundna fjärrkontroller.
Referens: PAW-AC-DIO
Från- och tillkoppling med isolerade kontakter. Panasonic har utvecklat en torrkontakt på PCB-kortet som fungerar ihop med Etherea-, RE-, UE- och YE-inomhusenheter för enkel centralstyrning av enheten.
 • PÅ/AV-signal från tredje parts styrsystem
 • Kretskort anslutet till CN-RMT på inomhusenhetens kretskort