Anslutningar med ECOi och ECO G. Ett nytt plug-and-play gränssnitt direkt anslutet till P-link

De flexibla systemen integrerar enkelt med plattformarna KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks /BACnet vilket ger dig komplett tvåvägs övervakning och styrning av samtliga driftsparametrar i din installation. Panasonics samarbetspartners har designat lösningar specifikt för Panasonics system, komplett med övervakning och kontroll av samtliga funktioner i hela vårt kommersiella produktsortiment med installationer från KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks /BACnet. För mer information, kontakta Panasonic.
Empty
Panasonic Gränssnitt
Anslutet till inomhusenheten
PAW-RC2-KNX-1i:
KNX, 1 (1 grupp inomhusenheter)
PAW-RC2-MBS-1: Modbus RTU*, 1 (1 grupp inomhusenheter)
PAW-RC2-ENO-1i: EnOcean, 1 (1 grupp inomhusenheter)
PA-RC2-WIFI-1: IntesisHome, 1 (1 grupp inomhusenheter)

Anslutet till P-länk
PAW-AC-KNX-64: KNX**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 64
PAW-AC-KNX-128: KNX**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 128
PAW-TM-MBS-RTU-64: Modbus RTU**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 64
PAW-TM-MBS-TCP-128: Modbus TCP**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 128
PAW-AC-BAC-64: Bacnet**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 64
PAW-AC-BAC-128: Bacnet**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 128
CZ-CLNC2: Lonworks, 16 grupper av max 8 inomhusenheter, totalt max 64 inomhusenheter
PAW-AC-FIDELIO: Fidelio**, Maximalt antal inslutna inomhusenheter: 128

* Kräver Modbus RTU /TCP-gränssnitt vid anslutning till Modbus TCP.
** Kräver CZ-CFUNC2-gränssnitt.
Exempel på en BMS-anslutning av ett centralt styrsystem för luftkonditionering
Inställningar A/C-enhet
 • Enhet PÅ/AV
 • Lägesväljare
 • Inställning av rumstemperatur
 • Inställning av fläkthastighet
 • Inställning av luftriktare
 • Inställning av centralstyrning
 • Återställning av filtersignal
 • Återställning av larm
Status A/C-enhet
 • Enhet PÅ/AV
 • Driftläge
 • Inställning av temperatur
 • Status fläkthastighet
 • Status luftriktare
 • Inställning av centralstyrning
 • Status filtersignal
 • Korrekt/felaktig status
 • Larmkod
A. RS485/RS232C Adapter (Ingår ej)
B. BMS-gränssnitt
C. CZ-FUNC2 Kommunikationsadapter
D. Utomhusenhet
E. Gruppkontroll
F. Fjärrkontroll
G. Upp till 64 in/ut-enheter
H. Upp till 16 system. Upp till 512 anslutningsbara in/ut-enheter