Integration av hushållssortimentet till P-Line – CZ-CAPRA1

Alla modeller kan anslutas till P-Line. Full kontroll blir nu möjlig.

1. Nuvarande styrning // 2. Central styrningsadapter // 3. Behov av att styra RAC-enheter från centrala styrenheter
Nuvarande system för PACi och VRF. En central styrenhet kan ansluta till S-link för direktstyrning av enheterna.
Begäran: Vi vill styra en RAC-enhet (som inte har protokollet S-link) från en central styrenhet.
Ett gränssnitt behövs mellan S-link och RAC-protokollet för att ge grundläggande driftfunktioner.
Empty
Centralt styrsystem.
64 inomhusenheter
Intelligent styrenhet och webbserver
256 inomhusenheter
P-AIMS
1 024 inomhusenheter
Panasonic AC Smart Cloud
Integrering av varje enhet i ett stort styrsystem
  • Integrering med PKEA-serverrum
  • Små kontor med innedelar ur hushållssortimentet
  • Anbud för renovering (gammalt system ur hushållssortimentet och VRF-system i samma installation)
Grundläggande funktioner
TILL/FRÅN: Ja
Val av driftläge: Ja
Temperaturinställning: Ja
Fläkthastighet: Ja
Luftriktarinställning: Ja
Blockering av fjärrkontroll: Ja
Behovsstyrning: Nej
Econavi Till/Från: Ja
Ingångar
Styrsignal till/från: Ja
Onormal stoppsignal: Ja
Anslutning av VRF-styrning: Nej
Blockering, driftläge: Nej
Extern utgång för relä¹
Driftstatus (till/från): Ja
Larmstatus, utgång: Ja
Styrning av extern värmare, utgång: Nej
1) Eftersom den nuvarande CN-CNT-kontakten inte kan ge ström för ett externt utgångsrelä krävs kompletterande strömförsörjning för externt relä.