CZ-CAPRA1

Integration av hushållssortimentet till P-Link

Kan ansluta RAC-sortiment till P-Link. Fullständig styrning blir nu möjlig.


Integrering av varje enhet i ett stort styrsystem.
  • Integrering med TKEA/PKEA-serverrum
  • Små kontor med innedelar ur hushållssortimentet.
  • Anbud för renovering (gammalt system ur hushållssortimentet och VRF-system i samma installation)
Centralt styrsystem: 64 inomhusenheter
Intelligent styrenhet/webbserver: 256 inomhusenheter
P-AIMS: 1.024 inomhusenheter
1. Nuvarande styrområde. 2. Behov av att styra RAC-enheter från centrala styrenheter.
Nuvarande system för PACi och VRF. En central styrenhet kan ansluta till P-Link för direktstyrning av enheterna.
RAC-enheter kan inte anslutas direkt till P-Link för central styrenhet.
Ett gränssnitt behövs mellan P-Link och RAC-protokollet för att ge grundläggande driftfunktioner.


Grundläggande funktioner: Till/Från, Driftlägesval, Temperaturinställning, Fläkthastighet, Luftriktarinställning, Fjärrkontrollsförbud.
Externa ingångar: Styrsignal till/från, onormal stoppsignal.
Extern utgång för relä*: Driftstatus (till/från), larmstatus utgång.

* Eftersom den nuvarande CN-CNT-kontakten inte kan ge ström för ett externt utgångsrelä krävs kompletterande strömförsörjning för externt relä.