Individuellt kontrollsystem (tillval)

CZ-RD514C
Driftindikator

Strömindikator

Driftlägesindikator
 • AUTO-läge – För din bekvämlighet: Enheten bestämmer driftläge vid start beroende på inställd temperatur och rumstemperatur.
 • VÄRME-läge – För varmluft: Enheten tar en stund för att värma upp. Strömindikatorn blinkar i detta läge.
 • KYL-läge – För kalluft: Använd gardiner för att skärma bort solljuset och utomhusvärmen för att minska energiförbrukningen under kylläge.
 • AVFUKTNINGS-läge – För att avfukta omgivningen: Enheten arbetar med låg fläkthastighet för att ge en mild kylning.

Tidsinställning
 • Daglig timerinställning
 • Veckovis timerinställning

Fläkthastighet
 • Vid AUTO-läge anpassas fläkthastigheten automatiskt i enlighet med driftläget.

Temperaturinställning
 • Intervall: 16–30 °C.

Felkodsvisning


Obs
 • När en trådbunden fjärrkontroll installeras är det möjligt att en inställning för driftlägena ECONAVI, AUTO COMFORT och MILD DRY från en trådlös fjärrkontroll avaktiveras. Men inställningarna för driftlägena POWERFUL, QUIET, PATROL och e-ion kan användas på den trådlösa fjärrkontrollen.
 • När en trådbunden fjärrkontroll används avbryts timerinställningen från den trådlösa fjärrkontrollen.
CZ-RD52CP
Stänga av enheten
 • Var uppmärksam på indikeringen OFF (AV) på fjärrkontrollens display för att undvika att enheten startar eller stannar på ett olämpligt sätt.
 • Vid normal drift visas indikeringen på fjärrkontrollens display när enheten är avstängd.
Inställning av temperatur
 • Intervall: 16–30 °C.

Val av driftläge
 • AUTO-läge – För din bekvämlighet: Enheten väljer driftläge i enlighet med temperaturinställning, utomhus- och rumstemperatur.
 • VÄRME-läge – För varmluft: Enheten tar en stund för att värma upp.
 • KYL-läge – För att få kall luft
 • AVFUKTNINGS-läge – För att avfukta omgivningen: Enheten arbetar med låg fläkthastighet för att ge en mild kylning. Under detta läge arbetar inomhusfläkten med låg fläkthastighet. Luftflödesgallrets rörelser kanske inte är i linje med fjärrkontrollens display.
Val av fläkthastighet (fem alternativ)
 • Vid AUTO-läge anpassas fläkthastigheten automatiskt i enlighet med driftläget.

Inställning av vertikal luftriktning (fem alternativ)
 • Håller rummet ventilerat.
 • Vid AUTO-läge rör sig luftflödesgallret upp och ner automatiskt.
 • I värmeläge blåses först luften horisontellt för att sedan blåsa nedåt.

Tyst – För en tyst miljö
 • Detta driftläge minskar ljudet från luftflödet.

Kraftfull – För att snabbt uppnå önskad temperatur