Nya Mini ECOi LE-serien - Flexibla VRF-systemet någonsin

Det mest flexibla VRF-systemet någonsin. Uppfyller kraven för lättare kommersiell användning.

Fördelar med Mini ECOi LE-serien för medelstora byggnader.
1. Effektiv energikontroll
Uppgraderade utomhusenheter ger hög verkningsgrad och minskade energikostnader.
2. Utrymmessnål
Optimal för kommersiella byggnader med begränsat utrymme, t.ex. banker och butiker.
De kompakta enheterna integreras enkelt och diskret i byggnadens design.
3. Flexibel installation 
Kortare installationstid tack vare kompakta enheter och extra långa rör utan extra påfyllning av köldmedium. Högt externt statiskt tryck på 35 Pa och ett litet chassi ökar installationsmöjligheterna.
Ny kompakt design: LE2-serien – 4/5/6 HP
 • Stora energibesparingar: 7,85 SEER och 4,87 SCOP (4 HP)*
 • 50 m rörlängd utan extra påfyllning av köldmedium
 • Tyst driftläge med fyra nivåer
 • Läge med högt COP-värde
* BRANSCHLEDANDE EFFEKTIVITET. SEER/SCOP beräknas på säsongsberoende effektivitet vid kylning/uppvärmning enligt ”η”-värden enligt EU-kommissionens förordning 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korrigering) × PEF.
LE1-serien – 8/10 HP
 • 60 % mindre än ECOi ME2 8/10 HP med vertikalt flöde
 • Flexibel rörlängd (totalt: 300 m, max. 150 m)
 • Max. antal anslutbara inomhusenheter: 15
Huvudfunktioner för LE1/LE2
Högt externt statiskt tryckt: 35 Pa
Komplett sortiment av ECOi-inomhusenheter och -kontroller
Styrning av variabel förångningstemperatur (VET) som standard.
Kapacitetsförhållande mellan anslutbara inom- och utomhusenheter upp till 130 %
Automatisk omstart från utomhusenheter
Behovsstyrning (kapacitetsbegränsning) av tillvalsdelar
Lämpar sig för R22-förnyelseprojekt

Energibesparande utformning

Nya Mini ECOi LE-serien med enastående energiprestanda. LE-serien har en ny design som fokuserar på energibesparande prestanda, tillförlitlighet, kvalitet och bekvämlighet.
Kraftfull värmeväxlare. Värmeväxlare med tre lager för hela LE-serien. LE-serien har samma värmeväxlarvolym som vanliga modeller trots att den är 15 % mindre.
Panasonic dubbel rotationskompressor. En inverterkompressor med stor kapacitet har använts. Den nya kompressorn har en bredare inverterstyrning med steg på 0,1 Hz.
Nydesignad fläkt. Fläktbladen har fått en ny utformning som minskar luftmotståndet och ökar verkningsgraden. Den stora fläkten ökar luftvolymen men bibehåller en låg bullernivå.
Överlägsen säsongsbaserad energieffektivitet
Överlägsen energieffektivitet.
Verkningsgraden har förbättrats med hjälp av det högeffektiva köldmediet R410A, en DC-inverterkompressor, en DC-motor och en värmeväxlardesign.
Nedkylnings- och uppvärmningsdesign, användningsförhållanden
Brett driftområde (LE2/LE1)
Kyldrift är möjlig från -10 °C torrtemperatur till +46 °C torrtemperatur.
Värmedrift är möjlig vid så låg temperatur som -20 °C våttemperatur.
Maximal bekvämlighet med tyst driftläge
 • Tyst driftläge reducerar utomhusenhetens ljudnivå med 7 dB(A)
 • Börvärde med fyra steg finns tillgängligt
 • Tyst läge 1 bibehåller nominell kyleffekt
Alternativ för tyst läge: Ljudtrycksnivå
Tyst läge 1:- 1,5 dB(A)
Tyst läge 2: - 3 dB(A)
Tyst läge 3: - 5 dB (A)
Tyst läge 4: - 7 dB (A)
*Timerinställning av tyst driftläge är möjligt med avancerade fjärrkontroller.
Bluefin-kondensor: Mycket hållbar utomhusenhet (LE2/LE1)
Den korrosionsskyddande Bluefin-behandlingen av värmeväxlaren ger ett bättre skydd mot korrosion. Alla modeller är utrustade med en Bluefin-kondensor och har en kraftfull korrosionsskyddsbehandling som skyddar mot rost och saltrik luft för att bibehålla prestandan länge.
Värmeväxlare (Bluefin-kondensor)

Utrymmessnål

 • Kompakt utrymmesbesparande design
 • Högt externt statiskt tryckt: 35 Pa
 • Lång rörlängd för flexibel installation
 • Ingen kylningsladdning upp till 50 meter
 • 130 % förhållande för anslutningsbara inomhuskapacitetsenheter
Kompakt design
LE2 lägre höjd på 996 mm.
Perfekt för installationer med begränsat utrymme och är lätta att gömma i en modern byggnad. Flexibla utrymmesbesparande alternativ jämfört med ett single split-system.
Högt externt statiskt tryckt: 35 Pa
 • Högt lufttryck
 • Ny bladform
 • Bra för högklassiga bostadsrätter
När enheten installeras på en smal balkong och utsätts för sol, hindrar barriären på framsidan att varmluft släpps ut. Värme som samlas i ett hölje kan orsaka överhettning. Detta kan potentiellt leda till skador eller förkorta produktens livslängd. Ett högt externt statiskt tryck sänder luften längre bort från utomhusenheten och genom barriären. Detta ger bättre luftcirkulation och distribution.
Ett högt lufttryck på 35 Pa avlägsnar den varma luften på ett tillräckligt avstånd.
A. Föregående modell - Lågt tryck
B. LE-serien - Högt tryck
C. Ackumulerad värme. När trycket är lågt kommer varm luft att ackumuleras i enheten och på så sätt påverka dessa drift även på enheten ovanför den.
D. Värmeavledning. Med ett högt tryck på 35 Pa sänds varm luft längre bort för att förhindra överhettning inuti utomhusenhetens hölje.

Flexibel installation

Lång rörlängd för större flexibilitet

Snabb och enkel installation

Den stora rörledningen som tillåts mellan inomhusytor och utomhusytor ger projektet en utmärkt flexibilitet. Den totala rörledningen når upp till 300 m av den totala rörledningen och 180 m i 1 fläktens utomhusenhet. Maximal höjdskillnad är upp till 50 meter om utomhus från toppen och det maximala antalet anslutbara inomhusenheter per varje utomhus är från 6 till 15 beroende på utomhusytan.