När du köper en värmepump från Panasonic kan du själv välja garantins längd och omfattning.

Empty

Empty

Läs mer om våra 3 garantinivåer; BAS, FULL och EXTRA nedan under respektive rubrik.

Garantinivå: BAS

Panasonics basgaranti är en 5 årig kompressorgaranti. Detta är en materialgaranti som innebär att själva kompressorn ersätts, men ej arbetskostnaden vid ett byte. Garantin gäller endast vid produktfel, vilket innebär att installationsfel, handhavandefel och skodor pga brukslitage eller yttre påverkar inte omfattas. Den omfattar alla våra nordiska modeller, oavsett vilken installatör som gjort installationen, och installationen behöver inte registreras för att garantin ska vara giltig.

Empty

Garantinivå: FULL

Panasonic erbjuder även 5 års full garanti, vilken gäller i 5 år från installationstillfället. Garantin gäller endast vid produktfel, vilket innebär att installationsfel, handhavandefel och skador pga brukslitage eller yttre påverkar inte omfattas. Garantin är kostnadsfri, men för att den ska gälla ställer vi följande villkor:
  • Produkten registreras inom 30 dagar efter första installation av produkten.
  • Installationen vara utförd av en, av Panasonic, godkänd installatör, se lista på: hittainstallator.panasonic.se
  • Fackmässig service skall utföras år 3 och år 5.
Fullständiga villkor för den garantin finns att läsa [här].

Garanticheck

Villkor för 5 års garanti

Empty

Garantinivå: EXTRA

Du som har en 5 årig garanti från Panasonic kan teckna en förlängningsförsäkring hos Arctic efter att den ursprungliga garantiperioden gått ut.
Denna tilläggsförsäkring kan förnyas årligen hos Arctic från 6 året och till dess värmepumpen är 14 år gammal räknat från ursprunglig installationsdag. Förlängningsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring.
Den ordinarie försäkringen ersätter kostnaderna i samband med en maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Förlängningsförsäkringen går därefter in och ersätter för självrisken och eventuell avskrivning.

Om jag drabbas av fel


Har 5 års garanti utställt av Panasonic, alternativt tecknat 6-14 års garantiförsäkring och misstänker att din värmepump drabbats av ett fel? Kontakta installatören som ursprungligen utfört installationen. Klicka på "Garanticheck" nedan för att se om din värmepump har 5 års garanti utställt av Panasonic samt vilken installatör som utfört installationen.

Har du frågor gällande garantin? Kontakta vår Kundsupport här.