Antirostbehandlad modell går att beställa

Empty
Empty
För skräddarsydda projekt: för användning i kustområden och andra platser där havsluften kan vålla saltskador på enheterna. Såväl värmeväxlaren som olika andra delar är specialbehandlade för att ge enastående hållbarhet.

Obs: Användning av denna enhet eliminerar inte helt och hållet risken för att rost ska uppstå. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för mer information om installation och underhåll.

A: Fläkt
B: Fläktmotor
C: Kretskort
D: Värmeväxlare (flänsar, rör, rörpanel)
E: Ackumulator
F: Öppning för köldmedierör
G: Skruvar
H: Kopplingsdosa
I: Yttre hölje