Nya Aquarea Luft/Vattenvärmepump

Som ledande innovatör på energiområdet, har Aquarea resolut positionerat sig som ett ”grönt" värme- och luftkonditioneringssystem. Aquarea är en del av en ny generation värme- och luftkonditioneringssystem som använder en förnyelsebar, gratis energikälla – luften – för att värma eller kyla bostaden och för att producera tappvarmvatten. Värmepumpen Aquarea är ett mycket mer flexibelt och kostnadseffektivt alternativ än en traditionell fossilbränslepanna.
Empty
Varför en luftvärmepump?
 • Minskade uppvärmningskostnader och underhållskostnader. Möjliga besparingar på upp till 1 100 Euro per år
 • Minskar klimatpåverkan
 • Enkel att integrera i de flesta värmesystem
 • Energieffektivt alternativ till olja, gasol och el-system
 • Kompatibel med andra energieffektiva energikällor, t.ex. solpaneler

Luftvärmepumpar - snabbfakta
 • Ger hållbar värme, kyla och tappvarmvatten för ditt hem
 • 30-40 % minskning i årliga energikostnader
 • Idealisk för fastigheter utan tillgång till gasanslutning
 • Fungerar även i minusgrader (-20 °C)
 • Externt placerade enheter, sparar värdefull yta inomhus
 • Beprövad teknik från Panasonic och redan väl etablerade i andra EU-länder
Empty
Upp till 58 % energibesparingar*
En Aquarea-värmepump från Panasonic kan ge en besparing på upp till 58 % av uppvärmningskostnaden jämfört med direktverkande el. Exempelvis har Aquarea-systemet på 9 kW en värmefaktor på 4,74 vilket innebär att för varje kW elektricitet som förbrukas avger den 4,74 kW, d.v.s. 3,74 kW mer än ett traditionellt elvärmesystem som har en maximal värmefaktor på 1. Detta motsvarar en besparing på 58 %. Förbrukningen kan minskas ytterligare om man ansluter solpaneler till Aquarea-systemet.

* U pp till 58 % av värmen som produceras med en värmepump är kostnadsfri, eftersom den kommer från utomhusluften. Mätförhållanden: Värmedrift: Lufttemperatur inomhus: 20 °C Dry Bulb (Torr temperatur) / Lufttemperatur utomhus: 7 °C Dry Bulb / 6 °C Wet Bulb (Våt temperatur). Förhållanden: vattnets ingångstemperatur: 30 °C; vattnets framledningstemperatur: 35 °C.

A: Gaspanna eller Oljepanna B: Elektrisk Uppvärmning
Ineffekt / Energiförbrukning
Uteffekt / Värmekapacitet (kW)

Kompressorn Inverter+ för ännu högre effektivitet
Panasonic har här tydligt bevisat sin status som marknadsledare med över 200 miljoner sålda kompressorer och den utmärkta kvaliteten och tillförlitligheten hos sina värmepumpar. Med kompressorn Panasonic Inverter+ kan du spara upp till 30 %energi jämfört med traditionella system utan inverter. Med en inverterkompressor från Panasonic producerar värmepumpen alltid värme med maximal effektivitet och anpassar kapaciteten till elementet.

Fördelarna med ett Inverter-system.
Jämförelse mellan system med och utan Inverter-teknik.

INGEN VÄXELRIKTARE (svart truck)
Tar längre tid för att uppnå en behaglig temperatur. Temperaturen pendlar mellan värme och kyla och har svårt att stabiliseras. Omväxlande stigande och fallande temperatur leder till ökad energiförbrukning.

INVERTER (geen bil)
Uppnår snabbt en behaglig temperatur. Justerar hastigheten och arbetar därför mer ekonomiskt. Håller temperaturen behaglig hela tiden.

A: För varm rumstemperatur (obehagligt) B: Behagligrumstemperatur C: För kall rumstemperatur (obehagligt)