Ett helt nytt Aquarea-sortiment

Panasonic har utvecklat ett helt nytt sortiment för att erbjuda det bästa till våra kunder.
Det finns flera typer av värmepumpar tillgängliga:
  • Monoblock-systemet: Detta består endast av en utomhusenhet. Installationen kräver inte en köldmedieanslutning och ansluts endast till värme- eller tappvarmvattensystemet (figur 1a)
  • Split-systemet: Systemet består av separata inom- och utomhusenheter som ansluts till värme- eller tappvarmvattensystemet (figur 1b)
  • Ny All in One: Hydromodul + 200-liters tank. Panasonic har utvecklat en mycket effektiv lösning, lätt att installera (figur 1c)
1a / 1b / 1c. Aquarea utomhus luftvärmepumpar
Panasonic har utvecklat ett omfattande produktsortiment av luftvattenvärmepumpar som är utformade för att på ett effektivt sätt omvandla gratis luft till värme och tappvarmvatten. Enheten som monteras på utsidan av ditt hem, är byggd för att fungera året runt under alla väderförhållanden (-20 °C) och är det smarta alternativet till olja, gasol och elektriska värmesystem.
Empty
2. Aquarea Heat Pump Manager (tillval)
Denna nya generation smarta styrenheter för miljöeffektiv uppvärmning, är utrustad med vår mångsidiga fristående styrenhet som inte bara är avsedd för våra värmepumpsystem men även för din gas- och oljepanna eller varje annan enhet som ingår i ditt värmesystem.
3. Värmestyrningsapp för din smarttelefon, surfplatta eller dator (tillval)
Värmestyrningsappen låter dig på ett enkelt sätt styra värme- eller varmvattensystemet via din smarttelefon, surfplatta eller dator, vare sig du är hemma eller bortrest.
Värmepumpen kan även anslutas till husets styrsystem via gränssnitten KNX- eller Modbus-gränssnitten.
4. Superhög verkningsgrad: PAW-TE20/30/50E3HI (tillval)
  • Högeffektiv tanklösning: speciellt utformad för att förbättra effektiviteten av varmvattenproduktionen.
  • HI-sortimentet:
– låga energiförluster
– stor värmeväxlaryta ger hög verkningsgrad och snabb uppvärmning av vattnet
Empty
5. Högeffektiva fläktkonvektorer för värme och komfortkyla (tillval)
  • Högeffektiva radiatorer som arbetar med en vattentemperatur på 35 °C.
  • Inget behov för två dubbla anslutningar vid användning av både golvvärme och radiatorer.
  • Eftersom produkten är effektiv, öppnas även möjligheten för kylning samtidigt som konstruktionskraven uppfylls.
Panasonic erbjuder ett kylläge inom sitt värmepumpsortiment för lågenergihus
6. Värmepump + HIT solcellspanel (tillval)
Solcellspaneler: den bästa lösningen för stora besparingar.
Genom att kombinera solcellspaneler med din värmepump bidrar du till att minska din elförbrukning och CO2-utsläpp ytterligare. Med den unika HIT solcellspaneltekniken från Panasonic, kan du dessutom producera mer el per kvadratmeter, vilket bidrar till att öka din energibesparing ytterligare.
Empty

Ett brett utbud från 3 till 16 kW, en- och trefas, monoblock och split. Tre versioner:

Aquarea High Performance för lågenergihus. Från 3 till 16 kW
För hus med lågtempererade radiatorer eller golvvärme är vår högpresterande Aquarea värmepump en bra lösning. I detta omfattande produktsortiment ingår modeller från 3 till 16 kW som levererar varmvatten på 55 °C även vid utomhustemperaturer på -20 °C. Sortimentet Aquarea High Performance finns som fristående enheter eller kan kombineras med ett befintligt gas- eller oljeeldat värmesystem, beroende på dina behov. Denna högeffektiva lösning är idealisk för lågenergihus.
Aquarea T-CAP. Från 9 till 16 kW
Om det är viktigt för dig att behålla den nominella värmeeffekten även vid så låga temperaturer som -7 °C eller -15 °C, bör du välja Aquarea T-CAP. T-CAP står för Total kapacitet. Detta säkerställer att det alltid finns tillräckligt med kapacitet för att värma huset utan hjälp från en extern panna – även vid låga temperaturer. Aquarea T-CAP har alltid hög verkningsgrad och värmeeffekt, även vid extremt låga temperaturer. Med Aquarea T-CAP kan du alltid åtnjuta höga besparingar.
Aquarea HT. Från 9 till 12 kW
Byt ut en traditionell värmekälla (t.ex. olja eller gas) med Aquarea HT, men behåll befintliga radiatorer av äldre typ för minsta möjliga avbrott i hushållet. För ett hus med traditionella högtemperaturradiatorer (t.ex. gjutjärnsradiatorer) är Aquarea HT-lösningen den mest lämpliga eftersom Aquarea HT ger utgående vattentemperaturer på 65 °C vid utetemperaturer ned till -15 °C med enbart värmepumpen.
Empty