Nya Aquarea luft/vatten-värmepump som split-system med 3/5 kW och som Monoblock 6/9 kW

Värmedrift ner till -20 °C (utomhustemperaturen)
Mesta möjliga energibesparing och effektivitet, men samtidigt minsta möjliga miljöpåverkan och installationsyta.
Panasonic har konstruerat nya Aquarea luft/vatten-värmepumpar som både Split-system och Mono-block för hushåll som ställer stora krav.
Oavsett klimat svarar Aquarea-systemen med maximal effektivitet – även vid utomhustemperaturer ner till -20 °C. De nya Aquarea-systemen är enkla att installera även i kombination med befintliga uppvärmningssystem i alla typer av boenden.
3/5 och 6/9 kW
Designad för lågenergibostäder
Tekniska fördelar
 • Supereffektiv: COP-värde på 5 (gäller 3,2 kW-modellen)
 • A-klassifierad pump
 • Speciell programvara för lågenergibostäder med en lägsta utgångtemperatur på 20 °C
 • Fungerar ner till -20 °C
 • Automatisk avluftningsventil

Tekniska enheter
En Mono-block-installation inkluderar:
 • Vattenvärmeväxlare
 • Pump med ställbar hastighet
 • Expansionskärl på 6 liter
 • Säkerhetsventil
 • Tryckmätare
 • 3 kW värmeelement
Kapacitetsjämförelse vid 7 °C, -7 °C och -15 °C med vattnets utgångstemperatur på 35 °C
Värmekapacitet anpassad till låg förbrukning/ ”Passivhaus”
 • Stabil kapacitet! Du behöver inte installera en överdimensionerad värmepump för att värma huset vid -7 °C, det räcker med en 3 eller 5 kW-enhet för önskat resultat!
 • Ingen extra värmare behövs för att bibehålla kapaciteten vid -7 °C. Hög effektivitet garanteras även vid -7 °C
 • Låg förbrukning tack vare R2 rotationskompressorns kompakta format.

Värmekapacitet vid 7 °C
Värmekapacitet vid -7 °C
Värmekapacitet vid -15 °C
Empty
Värmefaktorjämförelse
Jämförelse av COP-värde
Direktverkande el och Panasonic värmepump.
Jämförelsen är gjord med nominella värden under följande förhållanden:
Värmedrift: Inomhustemperatur: 20 °C (Dry Bulb) / Utomhustemperatur: 7 °C (Dry Bulb) / 6 °C (Wet Bulb). Förhållanden: vattnets ingångstemperatur: 30 °C; vattnets utgångstemperatur: 35 °C

Ineffekt / energiförbrukning
Uteffekt / värmekapacitet (kW)
Empty
Tillämpning av Split-system
Lågenergibostäder + varmt tappvatten + hydraulisk brytare

A: Utomhus. B: Inomhus.
Empty
Tillämpning av Mono-Blocksystem
Värmedrift + varmt tappvatten
A: Utomhus. B: Inomhus. C: Installation. D: Varmvattentank (200 l eller 300 l)

Uppvärmningssystem

A: Utomhus. B: Inomhus.