Fjärrstyrenhet med Econavi


Lätt att använda med en attraktiv, tydlig design och med ny behovsstyrning samt visning av energiförbrukningen. Denna användbara funktion gör fjärrstyrenheten unik.

Design


Den nya trådbundna fjärrstyrenheten CZ-RTC5B är idealisk för att integreras i den mest krävande inredningen.
Pekskärmen har en mycket snygg och lättanvänd display, som med sin kompakta skärm endast är 120 x 120 x 16 mm.

Huvudfunktioner


· Enkel konfiguration av timern och inställning av inomhusenheten
· Energiförbrukningsdisplay (för alla R32 PACi)
· Begränsning av energiförbrukningen (behovsstyrd) via timer.

Informationsvisning


Informationen visas främst i form av piktogram so är lätta att förstå. Den minimala mängden text finns tillgänglig på sex språk (engelska/tyska/franska/spanska/italienska/polska).
Skärmen är bakgrundsbelyst så att den kan avläsas även nattetid.

Lättillgängliga menyer
Med de nya piktogrammen är det lätt att navigera, välja funktioner och göra inställningar.

Reservstyrning med hjälp av
CZ-RTC5B


Ledningsanslutning för gruppstyrning av två PACi-system möjliggör automatisk individuell styrning.
· Alternerande drift
· Reservdrift
· Stöddrift

A. System 1
B. System 2

Econavi-sensor


Den helt nya Econavi-sensorn upptäcker närvaro i rummet och anpassar i tysthet PACi- eller VRF-luftkonditioneringen för att förbättra komforten och maximera energibesparingen.

Huvudpunkter


· Kompatibel med kassett-, vägg-, kanal- och takmodeller
· Förbättrad verkningsgrad
· Bättre komfort
· Kan installeras på bästa plats i rummet för upptäckt

Tillämpningar


Energibesparing för kontor: om luftkonditioneringen fortsätter att vara i drift efter att personalen lämnat kontoret reagerar Econavi automatiskt genom att reducera eller stoppa systemet.
Ökad komfort i hotellrum: när närvaro upptäcks i ett rum justeras temperaturen automatiskt för att uppnå bästa komfort.

1


Den registrerar mänsklig aktivitet och anpassar temperaturen två grader (upp eller ned) för att optimera komfort och verkningsgrad

2


Om det inte pågår någon aktivitet under en viss tid stoppar Econavi enheten eller byter till ett nytt börvärde

3


Econavi-enheten installeras oberoende av inomhusenheten och placeras på bästa plats för upptäckt

Panasonics invertersystem ger enastående energibesparing och kan ansluta till Econavi för att upptäcka energislöseri. Econavi känner av närvaron eller frånvaron av människor och aktivitetsnivån i respektive kontorsområde. När onödig uppvärmning eller kylning upptäcks styrs inomhusenheterna individuellt för att matcha kontorets förutsättningar för energispardrift.

Detektering av aktivitetsnivå möjliggör noggrann energibesparing.


Närvaron eller frånvaron av personal vid skrivborden och aktivitetsnivån på kontoret detekteras i realtid. Börvärdet justeras automatiskt för att optimera energiförbrukningen.

På morgonen.
Grundlig kylning när det är hög aktivitetsnivå

På eftermiddagen.
Minskad kylning när det är färre personer

På natten.
Automatisk avstängning av termostaten beroende på förutsättningarna i slutet av dagen

Fjärrplacerad Econavi-sensor möjliggör optimal energianvändning.

Pelare, väggar, skåp och andra element hindrar sensorn vilket minskar detekteringsområdet och sänker energibesparingseffekten. Panasonic tar hänsyn till dessa blinda punkter och möjliggör optimal sensorlayout för alla kontor.

Sensorns placering


Läs mer information om Datanavi här.