Förnyelse av Panasonic R22

En viktig drivkraft för att minska risken för att åsamka ytterligare skador på ozonlagret
Det sägs ofta att lagar och regler finns till för att styra våra liv, men ibland är de till för att rädda liv. Utfasningen av R22 kan beskrivas som en sådan förnyelse och från 1 januari 2010 är användningen av nytt R22-köldmedium förbjuden i den Europeiska gemenskapen.
  • Alla Panasonics standardenheter NKE, PKE och QKE kan installeras med befintliga R22-rör.
  • Inget behov av ytterligare tillbehör (endast rörreduceringar)
  • Ungefär 30 % högre energibesparing jämfört med R22-enheter
Panasonic gör sin del
Vi på Panasonic gör också vår del – och vi vet att alla finanser är satta under press för tillfället. Panasonic har utvecklat en ren och kostnadseffektiv lösning för att låta denna senaste lagstiftning införas med en så minimal effekt på företag och kassareserver som möjligt.
Panasonics förnyelsesystem ger möjlighet för att återanvända dina R22-rör (om de är i gott skick) när du installerar ett nytt högeffektivt R410A-system.
Genom en enkel lösning på problemet kan Panasonic förnya alla split-och PACi-system – och förutom vissa restriktioner begränsar vi inte ens den tillverkares utrustning som vi byter ut.
Genom att installera ett nytt högeffektivt Panasonic R410A-system kan du minska de löpande kostnaderna med cirka 30 % jämfört med R22-systemet.

Ja ...
1. Kontrollera kapaciteten för det system du vill ersätta
2. Välj det system ur Panasonics sortiment som är mest lämpat att ersätta det med
3. Följ det förfarande som beskrivs i broschyren och dess tekniska data
Simple...

R22 – Minskningen av klor är avgörande för en renare framtid.
Försämringskriterier för kylolja
Rådgivning om återanvändning av befintliga R22-rör i en installation med nya R410A
1. Precaution
Befintliga R22-rör kan återanvändas vid en installation av ett R410A-system om följande villkor uppfylls och rören konstateras vara:
· Torra (ingen kvarvarande fukt i rören)
· Rena (inget damm kvar i rören)
· Täta (inget kylmedieläckage i skarvar eller rör)

2. Tillstånd
  • Samla upp kylmediet och oljan. Kör i ”forcerad kylning” i enlighet med den rekommenderade driftstiden, oavsett rörlängden. Single split: 10 min. Multi split: 30 min. Utför sedan, ”pumpa ur” för att hämta kylmediet och oljan från det befintliga R22-systemet.
* Obs: Om urpumpning inte är möjlig på grund av problem med systemet, spola och tvätta de befintliga rören för att samla in olja och smuts i systemet.
  • Kontrollera oljans tillstånd: Om oljan innehåller smuts, rengör de befintliga rören
  • Kontrollera oljans färg: Använd en bomullstops för att torka bort oljan från de befintliga rören efter urpumpningen. Om oljefärgen är högre än ASTM3, använd ett nytt rör då användning av gamla rör inte är tillåtet
  • Kontrollera rörets tjocklek. Se till att rörets tjocklek är större än 0,8 mm. Om tjockleken är mindre än 0,8 mm, använd ett nytt rör
  • Gör om flänsen för anslutning till R410A: Använd inte gamla flänsmuttrar. Använd de nya flänsmuttrarna som är monterade på R410a-systemet.
*OBS: Om de befintliga rörens storlek är 1/4” (6,35 mm) och 1/2” (12,7 mm) och det nya R410a-systemet är 1/4” och 3/8” (9,52 mm), använd en rörreducering ansluten mellan inomhusenheten och utomhusenheten.

3. Tillämplig modell
Panasonic endelad rumsluftkonditionering från serierna CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE och PKE och senare.
Panasonics multi split rumsluftkonditionering ur CU-2E/3E/4E/5PBE-serien och senare.