Hela ditt hotell med maximala besparingar, maximal kontroll och maximal komfort

Panasonic hjälper hela ditt hotell att uppnå maximala besparingar, maximal kontroll och maximal komfort.
Panasonic erbjuder det bredaste sortimentet inom klimat, varmvatten och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda den bästa lösningen för varje projekt. Och allt detta med den trygghet som ges av en snabb kundservice som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
Den energibesparing som ges av våra lösningar, plus möjligheten att välja mellan el och gas, gör att du kan minska dina CO2-utsläpp.
Panasonics lösningar säkerställer inte bara en högre kundnöjdhet men också den trygghet som Panasonics breda erfarenhet medför på detta område, och dessutom en lägre elräkning.
Empty
1. Vattenburna enheter. För att erhålla varmt och kallt vatten för värme och komfortkyla (Aquarea Air fläktkonvektorer, golvvärme, radiatorer osv.)
2. Produktion av tappvarmvatten. Varmvatten med Aquarea eller ECO G.
3. LBA-kontroll. Öka verkningsgraden för en installation med hjälp av luftburen ventilation, ett brett sortiment av luftridåer och ventilationssystem för energiåtervinning.
4. Hybridlösning
 • Gas + El: När det behövs stora mängder varmt eller kallt vatten.
 • ECO G (Gasvärmepump)
 • Vattenvärmeväxlare
 • Aquarea HT för att producera varmvatten upp till 65 °C
 • Luftbehandlingssats för att ansluta ECO G till luftbehandlingsaggregatet
 • Väggmonterad PKEA för effektiv kylning av serverrum
5. Helt elektrisk lösning, 2- och 3-vägs. När det krävs flexibilitet och strömförsörjning inte är något problem.
 • Ecoi (elektrisk VRF)
 • Direktexpanderade inomhusenheter
 • Luftbehandlingssats för att ansluta ECOi till luftbehandlingsaggregatet
 • Väggmonterad PKEA för effektiv kylning av serverrum
 • Nytt Panasonic evakueringssystem: Upptäcker köldmedieläckage och aktiverar en evakueringslösning.
1. Frigör utrymme: På grund av våra systems moduluppbyggnad, har våra kunder frigjort utrymme för allmänt bruk: Terrasser, simbassänger, konferenslokaler och parkeringsplatser.
2. Avstängningsventiler. När det finns planer för en framtida expansion, kan anläggningen byggas med de enheter som är dimensionerade för det framtida expansionsbehovet.
3. Stort utbud av inomhusenheter. Komplett sortiment med inomhusenheter som passar alla behov. Alla enheter är utrustade med tilluftstemperaturgivare och låga bullernivåer garanterar maximal gästkomfort. Från 1,5 kW upp till 30 kW.
4. PKEA inomhusenhet för serverrum. Stabil, oavbruten kylning, även vid -20 °C med bibehållen hög verkningsgrad. Redo för kontinuerlig drift, enkel anslutning till två system för automatiskt växling i syfte att växla och smart hålla serverrum kylda med maximala garantier.
5. Kontrollerad styrning. Stort utbud av styrenheter, från enkel användarstyrning till fullständig systemfjärrstyrning. Pekskärm, webbserver, förbrukningsstyrning eller styrning via smartphone allt är möjligt.
6. Protokollvänlig. Stor flexibilitet för integrering i ditt KNX-, EnOcean-, Modbus-, LonWorks- el. BACnet-projekt, medger helt dubbelriktad övervakning och styrning av alla funktionsparametrar. Ett utbud av lösningar för dubbelriktad styrning av hela systemet, lokalt eller på distans.
7. Luftridå med DX-batteri. Panasonics sortiment av luftridåer är utformade för smidig drift och effektiv prestanda.
8. Maximala besparingar för varmvattenproduktion. Gratis varmvatten för pool, spa och tvätt tack vare den restvärme som genereras av ECO G-enheterna.