Hydromodul för ECOi. Vatten vid 45 °C

Den här hydromodulen ger varmvatten med hjälp med spillvärmen som återvinns från en vanlig luftkonditionerande inomhusenhet i kylläge
Värmeåtervinningen höjer hela systemets energieffektivitet och ger det en fördel vid miljöklassning (t.ex. BREEAM i Storbritannien).
Anslut en hydromodul till ditt VRF-system, tillsammans med andra inomhusenheter.

Tekniskt fokus
  • Endast för utomhusenheter i 3-rörsserien ECOi MF2 6N
  • Styrenhet CZ‑RTC5B för allmän användning med inomhusenheter med DX-batteri ECOi och PACi

Styrfunktioner för hydromodul / CZ-RTC5B
  • CZ‑RTC5B är en uppdaterad version av CZ-RTC3. Den kan användas för en hydromodul och även för en vanlig inomhusenhet. CZ‑RTC5B kontrollerar den anslutna enhetens typ och väljer automatisk display efter hydromodul eller luftkonditionering
  • Driftläget för hydromodul måste ställas in vid de inledande inställningarna av systemet mellan följande alternativ: tankläge eller luftkonditioneringsläge
Grundläggande principer och fördelar
Hydromodulen ger varmvatten med hjälp av spillvärmen som återvinns från en vanlig luftkonditionerande inomhusenhet i kylläge.
Värmeåtervinningen höjer hela systemets energieffektivitet och ger det en hållbarhetsfördel vid miljöklassning (t.ex. BREEAM i Storbritannien).
Översikt: hydromodul i ett VRF-system
  • Flera hydromoduler kan anslutas till samma krets
  • Varje modul kan ställas i olika driftlägen för varmvatten eller uppvärmning (bägge driftlägena kan inte ställas i samma hydromodul)
  • En 3-rörs magnetventilsats behövs för varje inomhusenhet och hydromodul
Empty
1. Utomhusenhet i 3-rörsserien ECOi MF2 6N. 2. Värmeåtervinning från vanliga inomhusenheter. 3. Kylning. 4. Kylning. 5. Inomhusenheter. 6. Varmvattenuppvärmning. 7. Max 65 °C (med elpatron). Uppvärmning av vatten. 8. Max 45 °C uppvärmning. 9. Hydromodul

* Kallvatten också tillgängligt.