Kan jag installera min luft-vattenvärmepump själv?

Många vill installera sin värmepump själv, men en installation innefattar många kritiska moment som kräver en certifierad installatör.
Installatör krävs enligt lag
Vid installationen av en luft-vattenvärmepump drar man bland annat ledningar med köldmedium vilket är mycket miljöfarligt och dessutom skadligt för människor. Av denna anledning krävs det enligt lag att en certifierad kylmontör och/eller en VVS-tekniker utför arbetet. Även värmepumpens garanti påverkas huruvida du använder dig av en certifierad installatör eller inte. Många gånger kan du få en längre och mer omfattande garanti om den installerats av en certifierad kyltekniker. Det samma gäller för försäkring. Om du får skador på huset på grund av att du försökt installera värmepumpen själv, kan försäkringsbolaget neka att betala för skadorna. 
Kan jag göra någonting själv?
I många fall krävs vissa förberedelser från kunden. Till exempel att du forslar bort det gamla värmesystemet och förbereder en stabil och plan yta för markstativet. Oftast kan installatörerna utföra allt jobb som krävs, men om du vill spara några slantar så går det bra att göra vissa förberedelser. Dock rekommenderas det inte att du gör något av självaste installationen själv. Några få installatörer tillåter att du gör en del av jobbet själv och att de endast utför de uppgifter som krävs att en certifierad kyltekniker utför. Tyvärr är det väldigt vanligt att privatpersoner som vill göra saker själva, utför dem fel och därför vill installatörerna helt enkelt göra jobbet själva.
Empty