Nytt köldmedium R32 för PACi

Produktkvalitet och säkerhet. Alla Panasonics luftkonditioneringsapparater genomgår stränga kvalitets- och säkerhetstester före försäljning. I denna stränga process ingår det att få alla nödvändiga säkerhetsgodkännanden, för att säkerställa att alla luftkonditioneringar vi säljer inte bara är byggda enligt högsta marknadsstandard men också att de är helt säkra.

Panasonic rekommenderar R32 eftersom det är jämförelsevis miljövänligt. Jämfört med R22 och R410A har R32 en mycket låg potentiell inverkan på uttunningen av ozonskiktet och den globala uppvärmningen.
Panasonic leder utvecklingen med R32, i linje med de EU-länder som är engagerade i att skydda och bevara miljön genom att delta i Montrealprotokollet och anpassa ett av sina program för att skydda ozonskiktet och motverka den globala uppvärmningen.

1

Innovation för installationen
· Otroligt enkel att installera, praktiskt taget samma sak som för R410A.
(Kom bara ihåg att kontrollera att tryckmätaren och vakuumpumpen är kompatibla med R32.)
· Detta köldmedium är 100 % rent, vilket gör det lättare att återvinna och återanvända


2

Innovation för miljön
· Ingen påverkan på ozonlagret
· 75 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen

3

Innovation för ekonomi och energiförbrukning
· Lägre kostnader och större besparingar
· Högre energieffektivitet än R410A
https://www.youtube.com/embed/nYageDBZpCw