Läckagedetektering och automatisk evakuering av köldmedium

Förbättrar säkerheten och miljön.
Panasonic har utvecklat en innovativ lösning för att upptäcka köldmedieläckage som ger slutanvändare, personer i byggnaden och miljö ett fullständigt skydd. Panasonics evakueringssystem ”Pump Down” är perfekt för hotell, kontor och offentliga byggnader där säkerheten för både gäster och fastighetsägare är av största vikt.
Systemet övervakar kontinuerligt förekomsten av eventuella köldmedieläckage och ger en varning innan ett läckage sker, vilket skyddar mot stora förluster av köldmedium och undviker att systemets prestanda påverkas. Det nya systemet kan begränsa ett potentiellt köldmedieläckage med ca 90 %.
Förutom att ge en säker och pålitligt drift kan Panasonics innovativa evakueringssystem ge byggnader som är utrustade med detta system möjligheten att kvalificera sig för ytterligare BREEAM-poäng och bidra till att uppfylla den gällande standarden EN378 2008, i de fall där köldmediekoncentrationen överskrider de praktiska säkerhetsgränserna på 0,44 kg/m³.
Panasonic har utvecklat två metoder för att upptäcka läckage som kan fungera samtidigt för att ge ett komplett skydd för ägare, användare och miljö.
Evakueringssystem
Detta innovativa evakueringssystem kan anslutas på två sätt:
  • Med läckagegivare
  • Utan läckagegivare, genom att endast använda den innovativa algoritmen.

Grundläggande evakueringsfunktion:
  • Detektering av läckage
  • Aktivering av evakueringsprocess
  • Uppsamling av gas i tanken
  • Ventilstängning för att isolera gasen

Huvudpunkter:
  • Uppfylla lagkrav
  • Skydda personal
  • Skydda miljön
  • Minska driftskostnaderna
Panasonic erbjuder en specialutvecklad lösning som möjliggör en snabb och enkel installation. Enheten har fem ställdon (kulventiler), ett 30 liters lagringskärl och ett PLC-system, allt inrymt i en IP54-klassad behållare. Anslutningsplintar på enhetens framsida möjliggör enkel kabeldragning till larmterminal, hög- och lågtrycksgivare och utloppstemperaturgivare i kondenseringsenheterna.
Empty
Direkt metod för läckagedetektion: Den säkraste lösningen för små utrymmen
Detta alternativ ska användas i varje utrymme som inte uppfyller BS EN 378:2008. Läckagedetektorn är direktansluten till inomhusenheten via den särskilda PAW-EXCT-kontakten och evakueringssystemet är direktanslutet till utomhusenhetens kretskort.
Evakueringssystemet aktiveras när ett läckage upptäcks i ett utrymme och inleder omedelbart ett återtagande av köldmediet, som kommer att samlas upp i utomhusenhetens värmeväxlare eller i en alternativ mottagningstank för större system.
Den omedelbara reaktionen och stora kapaciteten för att lagra köldmedium ger en mycket hög säkerhetsnivå för slutanvändare och hyresgäster, samtidigt som det är miljövänligt.
Tack vare den exklusiva programvaran för ECOi kan läckagedetektorn kommunicera direkt via P-link, vilket innebär att inga ytterligare kommunikationssystem, kablar eller programvara behövs.

1. Signal. 2. Läckage! 3. Rum 1. 4. Rum 2. 5. Läckagedetektor.

Indirekt metod för läckagedetektion: Unik PLC-algoritm för att fastställa köldmedieläckage

Konstant övervakning av tryck- och temperaturgivare på låg- och högtryckssidan samt kondenseringsenhetens utlopp för att ge ett skydd mot potentiellt läckage i områden som inte täcks in av läckagedetektorer. Om lågtrycket minskar eller kompressorns utloppstemperatur ökar till fördefinierade värden i enlighet med en förinställd algoritm kommer enheten att utlösa en evakueringssekvens.
Den nya innovativa algoritmen kan upptäcka läckage av R410A baserat på onormala förändringar av följande förhållanden: högtryck, lågtryck eller kompressorns utloppstemperatur.
När en evakuering har initierats antingen via en direkt eller indirekt detektion, kommer enheten omedelbart att stänga ställdonen på vätskesidan och kompressorutloppet och sluta larmkontakterna på evakueringskretskortet för att möjliggöra att ett larm löses ut på varje angiven plats.
Köldmediet återtas via insugsledningen till utomhusenheternas värmeväxlare och allt överskott samlas upp i den 30 liter stora mottagningstanken. När allt köldmedium är evakuerat stängs insugsledningen och enheten väntar på en återställning och en ny laddning av köldmedium.
Empty
Empty
Tack vare den enkla installationen och styrgränssnittet, som visas i figur 1, kan Panasonics evakueringssystem för ECOi ge en dramatisk minskning av kapitalkostnaderna och installationstiden jämfört med ett fristående läckagedetekteringssystem som det som visas i figur 2. Denna lösning är perfekt för hotell, kontor och offentliga byggnader där säkerheten för byggnadens slutanvändare är ett måste och den är extremt kostnadseffektiv – besparingar på 40 % kan lätt uppnås.
ECOi 2-rörs
PAW-PUDME1A-1: System med evakuering för en utomhusenhet
PAW-PUDME1A-2: System med evakuering för två utomhusenheter
PAW-PUDME1A-3: System med evakuering för tre utomhusenheter
PAW-PUDME1A-1R: Evakuering för en utomhusenhet + mottagningstank på 30 l
PAW-PUDME1A-2R: Evakuering för två utomhusenheter + mottagningstank på 30 l
PAW-PUDME1A-3R: Evakuering för tre utomhusenheter + mottagningstank på 30 l
ECOi 3-Pipe
PAW-PUDMF2A-1: System med evakuering för en utomhusenhet
PAW-PUDMF2A-2: System med evakuering för två utomhusenheter
PAW-PUDMF2A-3: System med evakuering för tre utomhusenheter
PAW-PUDMF2A-1R: Evakuering för en utomhusenhet + mottagningstank på 30 l
PAW-PUDMF2A-2R: Evakuering för två utomhusenheter + mottagningstank på 30 l
PAW-PUDMF2A-3R: Evakuering för tre utomhusenheter + mottagningstank på 30 l

Tillbehör (gemensamt)
PAW-PUDRK30L: Mottagningstank 30 l