Panasonics nya lösning för produktion av kylt och värmt vatten
Från 28 kW till 80 kW

Viktiga fördelar:
 • Ingen kaskadinstallation upp till 80 kW med gasdriven utomhusenhet och 51,3 kW med ECOi
 • Ingen glykol behövs när vattenvärmeväxlaren placeras i en uppvärmd del av byggnaden
 • Fullt sortiment av utomhusenheter som täcker ett värmebehov på upp till 80 kW
 • Stort urval av fjärrkontroller och gränssnitt
 • 3,25 COP med vattentemperatur på 45 °C och utetemperatur på +7 °C
Empty
Med ECoi utomhusenheter
 • Tappvarmvatten med en framledningstemperatur upp till: 45 °C
 • Kylt vatten med en framledningstemperatur ner till: 7 °C
 • Utomhustemperatur vid kyldrift: +5 °C till +43 °C
 • Utomhustemperatur vid värmedrift: -20 °C till +15 °C

ECoi varmvattenväxlare
Elektrisk VRF med varmvattenväxlare
 • Med det snabbinstallerade systemet Aquarea pro kan du täcka installationer med ett varmvattenbehov på upp till 51 kW eller kylt vatten upp till 44 kW på ett kostnadseffektivt sätt.
Med GHp utomhusenheter:
 • Tappvarmvatten framledningstemperatur från 35 °C till 55 °C
 • Kylvatten framledningstemperatur från 5 °C till 15 °C
 • Utomhustemperatur vid kyldrift: -10 °C till +43 °C
 • Utomhustemperatur vid värmedrift från: -21 °C
ECO G varmvattenväxlare. Kombinerade tillämpningar
En panasonic GHp kan i kombination med en vattenvärmeväxlare bygga ett flexibelt system – den idealiska ersättaren för en befintlig luftkonditionering eller värmepanna.
 • GHp multisystemet kan bestå av både en inomhusenhet och ett GHp-kylaggregat. när båda systemen drivs oberoende av varandra kan en utomhusenhet med 130 % kapacitet anslutas.
SYSTEMEXEMPEL
A: Utomhusenhet
B: ECOi kylaggregat. Vattenvärmeväxlare
C: Kylrör
D: Bufferttank
E: Vattenrör
F: Golvvärme
G: Fläktkonvektor
H: Kanal *
I: Luftbehandlingsaggregat
J: ECO G kylaggregat. Vattenvärmeväxlare
K: Styrledning

Obs: Funktionssättet för utomhusenheten beror på vattenvärmeväxlarens driftläge. Vattenpumpen ingår ej i vattenvärmeväxlaren. För samtidig drift, däremot, är den högsta kapaciteten 130 %. Mer information om detta system får du av Panasonic.
* System med inomhusenheter av DX-typ.
Ny kompakt och lätt design
Konstruktionen har arbetats om, vilket drastiskt har minskat både mått och vikt. 45 % MIndre installationsutrymme.
Exempel på mixat system
Ett GHp-multisystem kan driva inomhusenheter med GHp-kylaggregat. när båda systemen drivs oberoende av varandra kan en utomhusenhet med 130 % kapacitet anslutas.
Empty

Exempel på standardsystem

Exempel på standardsystem
Empty
A: Utomhusenhet
B: Vattenvärmeväxlare
C: Kylrör
D: Vattenrör

Obs: Funktionssättet för utomhusenheten beror på vattenvärmeväxlarens driftläge. Vattenpumpen ingår ej i vattenvärmeväxlaren. För samtidig drift, däremot, är den högsta kapaciteten 130 %. Mer information om detta system får du av Panasonic.
* System med inomhusenheter av DX-typ.