Panasonics lösning för produktion av kylt och värmt vatten!

Empty
· EN A-KLASSAD PUMP INGÅR
· 4-VÄGSVENTIL INGÅR
· OPTIMERAD VÄRMEVÄXLARE
· 1 056 x 570 x 1 010 (H x B x D)
· VATTENANSLUTNINGAR R2”F

Från 28 kW till 80 kW
Viktiga fördelar:
 • Ingen kaskadinstallation upp till 80 kW med gasdriven utomhusenhet och 51,3 kW med ECOi
 • Fullt sortiment av utomhusenheter som täcker ett värmebehov på upp till 80 kW
 • Stort urval av fjärrkontroller och gränssnitt
 • 3,25 COP med vattentemperatur på 45 °C och utetemperatur på +7 °C
Med ECOi utomhusenheter
 • Högsta temperatur för värmt vatten: 45 °C
 • Lägsta temperatur för kylt vatten: 5 °C
 • Intervall för utetemperatur i kylläge: +5 °C till 43 °C
 • Intervall för utetemperatur i värmeläge: -11 °C till 15 °C
ECOi vattenvärmeväxlare
Elektrisk VRF med vattenvärmeväxlare
 • Med denna lättinstallerade vattenvärmeväxlaren kan du nu täcka in projekt på upp till 51 kW varmvattenbehov eller 44 kW vid kyltillämpningar på ett kostnadseffektivt sätt.
Systemexempel: 1. Utomhusenhet / 2. ECO G kylaggregat och vattenvärmeväxlare / 3. Kylrör / 4. Vattenrör / 5. Bufferttank minst 500 l / 6. Fläktkonvektor / 7. Golvvärme / 8. Luftbehandlingsaggregat / 9. Kanal
En bufferttank på minst 500 l behövs alltid.
Ny elcentral med ny algoritm
 • Optimerad värmeväxlare för en drastisk effektivitetsökning
 • Vätskebehållare för att överträffa funktionaliteten hos vattenvärmeväxlaren
 • Unik 4-vägsventil för att alltid få ett motsatt flöde vid uppvärmning och kylning på bägge sidor av korsflödet. Detta optimerar effektiviteten!
1. I kylläge / 2. Köldmediesida / 3. Vattensida / 4. Värmeväxlare / 5. I värmeläge