Lösningar för kylrum. Sätt rumstemperaturen på 8 °C

Panasonic PACi Elite kan kyla rum ned till 8 °C
Ett komplett sortiment finns, från 3,6 till 23,2 kW. Denna unika lösning är perfekt för:
Vinkällare, glassfabriker, blomsterbutiker, livsmedelsbutiker, spannmålslager, matlager, livsmedelsbearbetning, livsmedelsdistribution, lunchmatsalar, grönsaksbearbetning ... Precis som alla inomhusenheter i PACi-sortimentet kan dessa enheter styras via internet för att få larm i händelse av haveri.
Please fill out this field...
1. Alternativ styrenhet
Trådbunden fjärrkontroll. CZ-RTC5

2. Brett sortiment av inomhusenheter
För att lösa ditt företags beho
3.PACi utomhusenhet
PACi, nästa generations nyutvecklade, kommersiella luftkonditionering, energisparande koncept. Användningen av energisparande design för konstruktionen av fläktar, fläktmotorer, kompressorer och värmeväxlare resulterat i ett högt COP-värde som rankas i toppklass inom branschen.
Temperaturområde – temperaturområde för vinkällare
Vinkällare och specialrum för låga temperaturer
En av huvudpunkterna med PACi-serien är möjligheten att ställa in produkten för specialtillämpningar, inte bara för vanliga värme- och kyltillämpningar. Syftet med denna produktinformation är att i detalj förklara dessa specialtillämpningar som behöver Kyldrift för att upprätthålla rumstemperaturen vid 8–24 °C (WB) (eller 10–30 °C (DB). För att göra det i termer av entalpi behöver inomhusenheten överdimensioneras och vissa parametrar behöver ställas in. 1. Utomhus luftintagstemp. °C (DB)
2. Inomhus luftintagstemp. °C (WB)
3. Utomhus luftintagstemp. °C (WB)
4. Inomhus luftintagstemp. °C (DB)
5. Endast tillåten efter installation av vind- och snöskydd
6. Plats där kyl- och värmekapacitet etableras för detta ändamål

Temperaturområde för vinkällare
Inomhus
Kyldrift: 8–24 °C WB
Utomhus
Kyldrift: -5 (-15)–43 °C DB
Exempel på installationer:
För att undvika tillväxt av bakterier och för att öka livsmedelssäkerheten: Vinkällare, glassfabriker, blomsterbutiker, broilerfabriker, serveringsrum till hotell, livsmedelsbutiker, spannmålslager, matlager, livsmedelsbearbetning, livsmedelsdistribution, lunchmatsalar, salladsbearbetning ...

HÖG VÄRMEEFFEKT VID LÅGA UTOMHUS-TEMPERATURER
Above combinations require a special field setting. Please contact authorized Panasonic dealer.