Panasonic är definitivt det mest effektiva systemet genom åren

Empty
And highly adapted to retail, hotels and offices applications
1. Superhög verkningsgrad vid dellastförhållanden:
Jämförelse med konkurrenter: När många andra inte ens redovisar prestandauppgifter för dellaster under 50 %, ger Panasonic extremt hög verkningsgrad vid dellaster ned till 30 %.

COP för Panasonic jämfört med konkurrenter vid olika laster
1. Last
Panasonic VRF 6N-serien 32 HK HI COP
Panasonic VRF 6N-serien 32 HK
Standard Konkurrenter
Förhållanden: Utetemperatur 0 °C DB (torr temperatur) och rumstemperatur 20 °C DB (torr temperatur). Uppgifter hämtade från Panasonics och andra konkurrenters publicerade tekniska data.
2. Utmärkta ESEER- och SCOP-värden för 2- och 3-vägssystem
Panasonic har extremt höga ESEER- och SCOP-värden enligt SBEM-beräkningsmetoden (vissa andra tillverkare kan använda andra ickeofficiella beräkningsmetoder).
SBEM (Simplified Building Energy Model), utvecklat av BRE, är grunden för byggnadsenergiberäkningar för andra fastigheter än enskilda hushåll. Den är baserad på den nationella beräkningsmetoden (NCM) och används för att fastställa efterlevnaden av del L i byggbestämmelserna och för energicertifiering.
Beräkningen av ESEER överensstämmer med nedanstående villkor, men tillförd effekt till inomhusenheter ingår inte.
  1. Innetemperatur: 27 °C DB el. 19 °C WB
  2. Villkor för utetemperaturen
Empty
3. Effektiv avfrostning
Panasonic använder den andra enheten för att avfrosta den första. Detta gör systemet mer effektivt under avfrostningen och påverkar inte komforten.

1. Panasonic / 2. Avfrostning / 3. Fläktcirkulation / 4. Inomhusenheterna behöver inte användas som värmekällor / 5. Kall luft. Inget kalldrag från inomhusenheten under avfrostning / 6. Konkurrenter 1 / 7. Inomhusenheter används som värmekällor vid avfrostning / 8. Kall luft / 9. Konkurrenter 2 / 10. Värme lagras i inomhusenheten. Ingen kalluft, men extremt låg verkningsgrad / 11. Inget luftflöde eller extremt låg kapacitet
4. Panasonic ECOi fungerar ned till -25 °C. Denna unika funktion visar Panasonic ECOi 6N-seriens överlägsenhet
Panasonic använder den andra enheten för att avfrosta den första. Detta gör systemet mer effektivt under avfrostningen och påverkar inte komforten.

Drift vid marknadens lägsta utetemperatur -25°C
Uteluftstemperatur (upp till 15 °C WB (våt temperatur)). Brett temperaturinställningsområde.
5. Systemet kan fortfarande driva upp till 25 % av de anslutna inomhusenheterna
Systemdriften kommer att fortgå även om upp till 25% av inomhusenheterna förlorar strömförsörjningen medan de är i läget PÅ.

1. Felmeddelandet “E06” ignoreras
6. Hög driftsäkerhet i händelse av haveri! Säkerställer värme och kyla
AUTOMATISK RESERVDRIFT
Fortsatt systemdrift är möjlig, även om kompressorer, fläktmotor och temperaturgivare är skadade (även vid kompressorhaveri i singel-enhet med två eller flera kompressorer).

1. Fläktmotorskada. Kompressorskada. Temperaturgivarskada / 2. Reservdrift / 3. Stopp