2-rörs ECO G GE3-serien

Utformad för bättre energieffektivitet. SEER har ökats med maximalt 120 %


Den nya GE3-serien har säsongsstyrd effektivitet på toppnivå inom denna kategori. Dessutom passar den här produkten för specialbehoven hos kommersiell användning tack vare funktioner för prioritetsinställning för tappvarmvatten och automatisk evakuering.
Empty
Empty
1. Improvement in blast efficiency
New 3-blades fan.
Propeller shape with 3 blades is more efficient
Max. 30% of fan electrical consumption is saved compared to conventional fan.
2. Better partial load control
Reduce start / stop loss has reduced by expanding the are where continuous operation is possible. Annual operation efficiency has further improved by better efficiency at lower partial load.
3. New “L” type heat exchanger
Heat exchanger surface area is included by 25% compared to conventional model to optimize efficiency.
Empty
5. Air
6. 67 kW Gas
7. 1,8kW Electricity
8. 36,5 kW Free DHW
9. 71kW Cooling
* Regarding a 25HP model.