Lättanvänd, attraktiv, tydlig design med nya funktioner för behovsstyrning och display av energiförbrukningen! Denna användbara funktion gör fjärrkontrollen unik!
Design
Den nya trådbundna fjärrkontrollen CZ-RTC3 är idealisk för att integreras med den mest krävande inredningsarkitekturen.
Pekskärmen är mycket elegant och lättanvänd och dess kompakta display är endast 120 x 120 x 16 mm.

Informationsvisning
Informationen är huvudsakligen baserad på piktogram för att vara lätt att förstå.
Den minimala mängden text finns tillgänglig på fem språk (engelska, tyska, franska, spanska och italienska).
Skärmen är bakgrundsbelyst så att den kan avläsas även nattetid.
Lättillgängliga menyer
Med de nya piktogrammen är navigering, val och inställningar enkla och lätta att göra.

Huvudfunktioner
 • Enkel konfiguration av timern och inställning av inomhusenheten
 • Visning av energiförbrukningen (finns endast för PACi-modeller med beteckning som slutar med A)
 • Begränsning av energiförbrukningen (behovsstyrd) via timer
Backup control by using CZ-RTC5A
Group wiring of 2 systems of PACi can do auto individual control.
 • Rotation operation
 • Backup operation
 • Support operation

Nya Econavi Sensor
Den helt nya Econavi Sensor känner av närvaron i rummen och anpassar tyst luftkonditioneringssystemet i PACi- och VRF- modellerna för att förbättra komforten och maximera energibesparingen.
 • Den registrerar mänsklig aktivitet och anpassar temperaturen två grader (upp eller ned) för att optimera komfort och verkningsgrad
 • Om det inte pågår någon aktivitet under en viss tid kommer Econavi att stoppa enheten eller byta till en nytt börvärde
 • Econavi-enheten installeras oberoende av inomhusenheten och placeras på bästa plats för upptäckt
Tillämpningar
Energibesparing för kontor: om luftkonditioneringen fortsätter att vara i drift efter att personalen lämnat kontoret kommer Econavi att reagera automatiskt, reducera eller stoppa systemet.
Ökad komfort i hotellrummen: när en närvaro upptäcks i ett rum kommer temperaturen att automatiskt justeras för att uppnå bästa komfort.

Econavi-funktion
 • Analyserar rumsaktiviteten: Mänsklig aktivitet och kroppsvärme
 • Modifierar förmågan att i realtid anpassa sig till behoven i rummet
Huvudpunkter
· Kompatibel med följande modeller: kassett, väggmonterad, kanalbatteri och takmontage · Sensor · Förbättrar verkningsgraden · Bättre komfort · Kan installeras på bästa plats i rummet för detekteringsändamål.
Tillgänglig i oktober 2014.
Aktivitets- och närvarodetektering
Aktivitetsdetektering
HÖGRE AKTIVITET
Börvärde kyla +/-0 °C
Börvärde värme -1 °C

LÄGRE AKTIVITET
Börvärde kyla +1 °C
Börvärde värme +/-0 °C
Varannan minut
Närvarodetektering
Efter 20 min frånvaro: Börvärde kyla +2 °C / Börvärde värme -2 °C
Efter tre timmars frånvaro: Kylning AV / Värmning AV
Efter tre timmar kan konfigurationen förändras för att stoppa driften eller ändra temperaturen
Givarens placering
1. Avkänningsområde 6 m / 2. Ca. 1 m / 3. 1,8 m dödzon / 4. Mänskligt avkänningsområde (2,5 m höjd, vinkel 30°)