Aquarea High Performance för nya installationer och lågenergihus.

Aquarea High Performance ger dig maximal besparing, maximal verkningsgrad, minimal CO2-utsläpp och tar upp minimalt med utrymme. 
Panasonic har utformat de nya värmepumparna Aquarea Bi-Bloc, Mono-Bloc och All in One för hushåll med höga prestandakrav. Den nya Aquarea är enkel att installera för alla typer av fastigheter och oavsett väder fungerar den ned till -27°C. 

Den nya High Performance hjälper dig uppfylla strikta byggkrav och sänka byggkostnaderna
Uppvärmning och varmvattenproduktion är en stor del av ett hushålls energiförbrukning och det är lätt att kostnaderna skenar iväg. Panasonics värmepumpar är effektiva och bidrar till att avsevärt minska er energiförbrukningen. 

Empty
Till höger visas den totala energiförbrukningen för ett konventionellt hus, jämfört med energiförbrukningen för ett hushåll med en en av Panasonics värmepumpar:

Figur 1: Total energiförbrukning för ett konventionellt hus¹
Figur 2: Energiförbrukning med Panasonics värmepumpar²

1. Uppvärmning / 2. Tappvarmvatten / 3. Hushållsmaskiner³ / 4. Besparingar

1. Källa: IDEA, European values 2010. Förbrukning för ett konventionellt hus om 80 kWh/(m².år).
2. Källa: Panasonic, RT2012 simulering, hus om 50 kWh/(m².år) per år utrustat med Panasonic värmepump.
3. T.ex. kylskåp, telefon, spis osv.
Aquarea High Performance är en ny A-klassad luft vatten värmepump med en dynamisk pumpstyrning som ger ett konstant vattenflöde. 
Här är en lista över jämförelsen av energiförbrukningen med en standarspump jämfört med en A-klassad pump:

• Den A-klassade pumpen anpassar vattentrycket vilket minskar både vatten och energiförbrukningen, buller från ventilerna och gör den enkel att installera.
• Ingen reservvärme behövs för att behålla värmen vid -15°C
• Du kan fjärrstyra din värmepump med till exempel auto-läge och förbrukningsläge. 

En A-klassad pump minskar energiförbrukningen
Med en minskad energiförbrukning kommer du att kunna göra besparingar som motsvarar ca 1000 SEK per år (baserat på den tyska marknaden, förutsättningarna kan variera beroende på förbrukning och energikostnader). 

Pumpar med hög prestanda är mycket effektiva

Vid -15 °C* / Vid -7 °C* / Vid +2 °C* / Vid +7 °C*
1: COP / 2: Värmeeffekt
* Med uppvärmning av vatten vid 35 °C
Empty
Nå önskad kapacitet vid låga temperaturer
• Dedikerad programvara för lågenergihus som gör att värmepumpen kan producera varmvatten vid 20 °C. Detta behövs under de årstider när det krävs lite uppvärmning
• Inget behov för ett extra expansionskärl eftersom enheten redan har ett expansionskärl på 6 liter
• Ingen bufferttank krävs eftersom Panasonics värmepump har en inverterkompressor som kan reglera värmeeffekten.
• En elektrisk värmare på 3 kW är ingår i värmepumpen
• Panasonics värmepumpar kan arbeta i utetemperaturer ned till -27 °C med garanterad värmeeffekt utan tillskottsvärme ned till -15 °C

A: Värmeeffekt i kW
B: Utetemperatur
C: Värmeeffekten är stabil ända ned till -15 °C, inget behov för att överdimensionera värmepumpen
D: Hög flexibilitet med Panasonics inverterkompressorer / Hög prestanda även vid dellast
E: Nödvändig värmeeffekt för att värma huset
F: Panasonics värmepump behöver ingen värmare eftersom dess värmeeffekt bibehålls
G: Värmeeffekten för andra värmepumpar måste vara högre än för Panasonics värmepumpar
H: Dålig prestanda för stor värmeeffekt
I: Annan värmepump
J: Andra värmepumpar behöver elvärmare för att täcka husets behov
Nattläge för att minska bullret när det behövs

Panasonics värmepumpar är mycket tysta och har ett nattlägesprogram för ännu lägre buller. Se bullerkalkylatorn på www.panasonicproclub.com

1. Ljudtrycksnivå uppmätt 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd.
2. Vid standardförhållanden med värmeeffekt vid +7 °C (uppvärmning av vatten vid 35 °C) för utomhusenheter med två fläktar. För utomhusenheter med en fläkt är minskningen för nattläget 3 dB(A).
A. Normalt driftläge / B. Nattläge² / C. Bullernivå