Nya Aquarea Mono-block 5 kW, enfas

Ger stora besparingar, hög effektivitet och låga CO2-värden på minimalt utrymme
Panasonic har konstruerat den nya värmepumpen Aquarea Mono-block 5 kW för småhus, där det ställs höga krav på prestanda. Oavsett väder kommer värmepumpen alltid prestera med hög effektivitet, även vid temperaturer ner till -20 °C! Nya Aquarea är dessutom enkel att både installera i nya eller ansluta till befintliga system och i alla typer av fastigheter.

Hur får man värme och varmvatten från luften?
Aquarea luftvärmepumpar använder utomhusluft som passerar över spolar fyllda med köldmedium (tänk kylskåp!). Värmen som alstras överförs automatiskt till vatten, som sedan är klart att använda i ditt värmesystem eller som tappvarmvatten vid behov. Panasonics senaste teknik står för ett hållbart alternativ till olja, gasol och el-buren värme.
Aquarea High Performance – för hus med låg energiförbrukning. Från 3 till 16 kW
För ett hus med radiatorer eller golvvärme, är vår högpresterande Aquarea värmepump en bra lösning. Värmepumpen kan fungera som en fristående enhet eller kombineras med ett befintligt gas- eller oljeeldat värmesystem beroende på behov. Det här är en ny lösning som är idealisk för bostäder med låg energiförbrukning.
High Performance värmepumpar är mycket effektiva
Jämförelse av COP-värden
El-buren uppvärmning jämfört med nya Aquarea Mono-block 5 kW.
Empty
Vid -15 °C* Vid -7 °C* Vid +2 °C*/ Vid +7 °C*
A: COP-värde / B: Värmeeffekt
*Med varmvatten på 35 °C
Effekt / värmekapacitet (kW)
A: Elektriskt värmeelement B: Nya Aquarea Mono-block 5 kW
* Jämförelsen görs på tillverkarens nominella värden, baserat på följande villkor. Bedömningsvillkor: Värme: Lufttemperatur inomhus: 20 °C Dry bulb/Lufttemperatur utomhus: 7 °C Dry Bulb/6 °C Wet bulb. Villkor: Vattnets ingångstemperatur framledningsvatten: 30 °C. Vatten framledningstemperatur: 35 °C
Exempel på tillämpningar
Tillämpning 1:
· Bottenvåning och 1:a våningen: Golvvärme. · Tappvarmvatten för 4 personer
Panasonics systemlösning:
· Mono-block 5 kW värmepump. · Den effektiva och hållbara tanken HRS 200 med stor växlingsyta och hög isoleringsförmåga, vilket gör det möjligt att installera tanken i en ouppvärmd del av huset.

Exempel på tillämpningar med Mono-block.
Värme + tappvarmvatten
A: Utomhus
B: Varmvattentank (200 eller 300 l)
C: Tekniskt område
D: Inomhus

Tillämpning B:
· Bottenvåning och 1:a våningen: Radiatorer
Panasonics systemlösning:
· Mono-block 5 kW värmepump. · Aquarea Air fläktkonvektorer med 35 °C vatten, vilket ger 32 % högre effektivitet än ett standardsystem med vanliga radiatorer.

Plug-and-Play uppvärmningssystem
A: Utomhus B: Inomhus

Panasonics värmepumpar kan hjälpa dig att spara pengar
 • Stort utbud av lösningar som kan integreras i dina projekt
 • Mono-block-modeller för enkel installation, utan köldmedieanslutning och med låg miljöpåverkan
 • Installatörer till större projekt samt serviceteam finns på www.panasonicproclub.com där du kan få hjälp med effektiv uppföljning och stöd för ditt projekt
 • Hjälper dig att minska kostnaderna och öka tillförlitligheten i din konstruktion
 • Panasonic har ett utökat distributionsnät och levererar när du behöver det
 • Panasonic erbjuder ett starkt servicenätverk för produktionsstart och driftsättning

Panasonic hjälper dig att specificera rätt värmesystem
 • Panasonic kan hjälpa dig följa strikta byggregler
 • Designprogram och verktyg för beräkning av specifikationer och buller finns på www.panasonicproclub.com

Hur man installerar en värmepump från Panasonic
 • Om det är ett Mono-block som efterfrågas, finns inget behov av en auktoriserad gasinstallatör
 • Enkel installation med en mycket lättanvänd fjärrstyrning
 • Pålitlig
 • Säkerhetsventil och expansionskärl ingår
 • Concrete Dry-läge
 • Låst kyldriftsläge
 • · Styrsignal för 7 nivåer på pumphastigheten

Huvudpunkter i sortimentet
· A-klassificerad pump minskar energiförbrukningen avsevärt
Ny A-klassificerad pump med variabelt volymflöde (Dynamic Pump Control) för Mono-block (5kW-modellen). Jämförelse av energiförbrukningen - Standardpumpar jämfört med A-klassificerad pump
A: 75 W standardpumpar B: 47 W A-klassificerad pump C: Motsvarar besparing på €100/år*
*Baserat på tyska marknaden: Beräknat på en årlig kostnad på €180 för en vanlig pump, kan variera beroende på förbrukning och energikostnader.

 • En A-klassificerad pump anpassar vattentrycket efter behovet, minskar energiförbrukningen, ventilljudet och gör installationen enkel utan bufferttankar eller grenrör
 • Inga andra värmekällor behövs för att bibehålla kapaciteten vid -15 °C, vilket säkerställer hög effektivitet även vid -15 °C
 • Många nya funktioner har lagts till fjärrstyrningen: Auto-läge, semester-läge, avläsning av strömförbrukning
1. Jordfelsbrytare (2 st).
2. Terminaler.
3. Överbelastningsskydd.
4. Kondensor.
5. Manometer för avläsning av trycket i vattensystemet.
6. Elektrisk värmare.
7. A-klassificerad pump.
Med en värmepump från Panasonic finns det ingen anledning att överdimensionera enheten för att vara säker på kapaciteten vid låga temperaturer.
 • Särskild programvara för lågenergibostäder gör att värmepumpen producerar varmvatten vid 20 °C. Detta behövs under de tider på året då kraven på uppvärmning är relativt liten
 • Installationen kräver inget extra expansionskärl eftersom enheten redan har ett 6 liters expansionskärl
 • Ingen bufferttank krävs eftersom Panasonic värmepump har en inverter-kompressor som kan reglera kapaciteten (kontrollera i servicemanualen minsta volym vatten som krävs i systemet)
 • 3 kW värmeelement är monterad i värmepumpen
 • Panasonic värmepumpar kan arbeta i utomhustemperaturer ner till -20 °C, med en garanterad kapacitet utan andra värmekällor ner till -15 °C
 • Panasonic värmepumpar är mycket tysta och har ett nattläge för ännu lägre ljudnivå. Se kalkylator för ljudnivå på www.panasonicproclub.com

A: Driftområde
B: Utomhustemperatur
C: Kapaciteten är stabil även vid -15 °C. Det finns inget behov att överdimensionera värmepumpen
D: Hög flexibilitet tack vare Panasonics inverter-kompressorer/Höga prestanda även vid delbelastning
E: Den kapacitet som behövs för att värma huset
F: En värmepump från Panasonic behöver inte annan värmare för bibehållen kapacitet
G: Andra värmepumpar kräver en högre kapacitet än Panasonics värmepumpar
H: För hög kapacitet ger sämre prestanda
I: Annan värmepumpar
J: Andra värmepumpar behöver elektrisk värmare för att täcka husets värmebehov
Särskild uppmärksamhet har ägnats bullernivån – Panasonic skapade ett nattläge för att minska bullret när det behövs.
1. Ljudtryck uppmätt 1 meter från utomhusdelen, vid 1,5 meters höjd. 2. I en normal miljö och en uppvärmningseffekt på +7 °C med varmvatten på 35 °C för utomhusenheter med två fläktar. För utomhusenheter med en fläkt ger nattläget en minskning på 3 dB (A).
A: Normalt läge B: Nattläge² C: Ljudnivå
Nya funktioner
För installatören
1. Golvvärme med ”Concrete Dry”-läge: Gör att temperaturen på golvvärmen kan höjas långsamt med hjälp av en programvara.
2. Värme- och kyldriftläge: En auktoriserad serviceman eller installatör kan aktivera kyldriften på plats genom en speciell funktion via fjärrkontrollen.
3. Pump med 7 hastigheter: Pumphastighet kan väljas med hjälp av fjärrkontrollen.

För användaren
4. Auto-läge: Systemet växlar automatiskt från värme till kyla beroende på utomhustemperatur.
5. Energiförbrukning: Visar värmepumpens energiförbrukning fördelat på värme, kyla och tappvarmvatten samt visar total förbrukning.
6. Semester-läge: Systemet återupptar den förinställda temperaturen när du kommer tillbaka från semestern.

A:
Temperatur
B: 1 program för 1 dag (max 99 steg) / min 25 °C till 55 °C
C: Dag