Ytterligare delar

Nytt anslutningskit för magnetventil
Drift med oljeåtervinning ger klimatkontroll med en mer stabil effekt.

1. 3-Vä gskontroll för magnetventil CZ-P56HR3: Upp till 5,6 kW CZ-P160HR3: Från 5,7 till 16 kW KIT-P56HR3: (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2) KIT-P160HR3: (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

2. 3-vägs kontrollkort CZ-CAPE2*. Måste adderas till CZ-P56HR3 eller CZ-P160HR3. *
• För väggmonterad S-22MK2E5/S-28MK2E5/S-36MK2E5
• För S-45MK1E5/S-56Mk1E5/S-73MK1E5/S-106MK1E5: CZ-CAPE2.

Valve Dimensions
1. Vätskerör ID9,52 / Insugsslang ID15,88
2. Krok
3. 9-polig kontakt
4. Gummikabel (5 m)
5. Vätskerör: Typ 160: ID9,52 / Typ 56: ID6,35
6. Utloppsrör ID12,7
7. Framsida
8. Gasrör: Typ 160: ID15,88 / Typ 56: ID12,7
9. Lock