Panasonics evakueringssystem ”Pump Down”

Förbättrad säkerhet, upptäcker tidigt läckande köldmedium!
Panasonic har utvecklat två innovativa lösningar för att upptäcka köldmedieläckage som ger ett fullständigt skydd till slutanvändare, hyresgäster och miljön.
Panasonics innovativa ”Pump Down”-system ger byggnader som är utrustade med systemet möjligheten att kvalificera sig för ytterligare BREEAM-poäng och bidrar till att uppfylla den gällande standarden EN378 2008, i de fall köldmediekoncentrationen överskrider de praktiska säkerhetsgränserna på 0,44 kg/m³.

Inga kompletterande kommunikationsnätverk behövs för att ansluta givarna till evakueringssystemet

Empty
Alternativ 1: Med läckagedetektor: den säkraste lösningen för små utrymmen
Tack vare den exklusiva programvaran i Panasonic ECOi, kommunicerar givarna med evakueringssystemet direkt via anslutningen P-Link. Mycket kostnadseffektiv lösning, mycket enkel installation. Läckagedetektorn ansluts via PAW-EXCT-kontakten direkt till inomhusenheten och evakueringssystemet direktansluts till huvudenheten utomhus. Evakueringssystemet aktiveras när ett läckage i upptäcks i något rum. Uppsamlingen av köldmedium sker omedelbart. Erbjuder bästa säkerhet för slutanvändare, hyresgäster och miljö. Allt köldmedium kommer att samlas upp i utomhusenheterna och för större system i en valfri mottagningstank.
1. Valves close / 2. Evakueringssystem / 3. Signal / 4. Läckage / 5. Rum 1 / 6. Rum 2 / 7. Ref. detektor
Alternativ 2: Unik innovativ algoritm för att fastställa köldmedieläckage
Panasonic har utvecklat en ny innovativ algoritm som kan upptäcka läckage av R410A baserat på följande villkor:
 • Högt tryck
 • Lågt tryck
 • Utloppstemperatur
Denna lösning är perfekt för hotell, kontor och offentliga byggnader där slutanvändarnas och hyresgästernas säkerhets är ett måste!
Denna lösning är extremt kostnadseffektiv och kräver ingen dyr läckagegivare.
Evakueringssystem
Detta innovativa evakueringssystem kan anslutas på två sätt:
 • Med läckagegivare
 • Utan läckagegivare, genom att endast använda den innovativa algoritmen.
Grundläggande evakueringsfunktion:
 • Upptäckt av läckage
 • Aktivering av evakueringsprocess
 • Uppsamling av gas i tanken
 • Ventilen stängs för att isolera gasen
Huvudpunkter:
 • Uppfylla lagkrav
 • Skydda personal
 • Skydda miljön
 • Minska driftskostnaderna