Nya Panasonic R2 rotationskompressor
Panasonics rotationskompressor för klimatsystem har installeras i de mest krävande miljöer runt om i världen. Den är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och effektivitet i alla lägen.
Panasonic - världens största tillverkare av rotationskompressorer.
1. Högeffektiv motor En motor i högvärdigt kiselstål uppfyller marknadens hårdaste krav på effektivitet.

2. Oljepump med förbättrad smörjning En större oljebehållare och en oljepump med högre kapacitet ger överlägsen smörjning.

3. Ackumulator för köldmedium med högre kapacitet Den större ackumulatorn rymmer stora mängder köldmedium, vilket behövs vid längre installationer.
R2 - en kompressor med högt värde
Om R2-kompressorn
Byggd på 28 års erfarenheter av att konstruera och tillverka kompressorer, är R2 nästa generation rotationskompressorer för bostäder med luftbehandlingsaggregat. Nya tekniska förbättringar, förbättrade material och en enkel konstruktion gör att R2-kompressorerna är tillförlitliga, effektiva och tysta. R2-kompressorn levererar kvalitet, komfort och bekymmersfri användning i många hem runt om i världen.
Panasonics rotationskompressorer har testats praktiskt i några av världens mest krävande miljöer. Överallt där systemen sätts på svåra prov har R2-konstruktionen funnits vara det bästa valet av både installatörer och husägare. För den höga prestanda som villaägare efterfrågan, R2 rotationskompressorer har också visat sig vara den bästa motorn för en modern klimatanläggning, enligt många krävande villaägare.
Ledande teknik
Rotationskompressorn är den dominerande typen av kompressor och används i över 80 % av värmepumpar för bostäder globalt. Panasonic är den ledande tillverkaren av rotationskompressorer för bostäder i världen, med över 200 miljoner producerade kompressorer.

Fördelar
Luftbehandlingsaggregat som drivs med en Panasonic R2 rotationskompressor ger en överlägsen funktion som samtidigt är ekonomiskt förmånlig.

1. Rotor - lång livslängd
Den speciella beläggningen Physical Vapor Deposition (PVD) appliceras på rotorn, vilket kraftigt förbättrar hållbarheten och kompressormekanikens livslängd.

2. Hållbar kolv
Kolven är tillverkad av särskilt höggradigt stål som förhindrar slitage och förlänger driftstiden.
R2-kompressorer:
Högre effektivitet, enkla och dubbla kolvar, R-410A köldmedium och kompakt format
R2 rotationskompressor med rullande kolvteknik. R2-kompressorn har testats under extrema förhållanden.
FAQ
Hur fungerar Panasonics rotationskompressor?
R2-kompressorer är kompressorer med roterande kolv. Hjärtat i kompressorn är cylindern som inrymmer kolven och rotorn. Cylindern håller konstant kontakt med kolven när kolven rullar längs insidan på cylinderväggen. När kolven roterar, komprimeras gasen till ett allt mindre område tills urladdning sker och släpper in gasen i förbränningskammaren. Samtidigt, kommer mer gas in genom en sugport, vilket gör att det uppstår en kontinuerlig process av sug-och tryckledning. Den enkla och symmetriska konstruktionen av cylinderns komponenter i kombination med en särskild beläggning och förstklassiga material, ger en mycket tålig och pålitlig produkt över tiden.

Vilka SEER-modeller i sortimentet är utrustade med rotationskompressor?
R2-kompressorer finns i de klimatprodukter som kommer med den senaste tekniknivån och erbjuder också den högsta verkningsgraden på marknaden idag. Våra R2-kompressorer har konstruerats specifikt för att uppfylla kraven på SEER-effektivitet. Detta i kombination med den enkla roterande konstruktionen ger ett hållbart och synnerligen ekonomiskt alternativ.

Vad gör Panasonics rotationskompressor så pålitlig?
Förändringar i konstruktion och materialet hos komponenterna gör att R2- kompressorn fungerar tillförlitligt trots en urladdning över genomsnittet. En PVDbeläggning (Physical Vapor Deposition) på utsatta komponenter, tillsammans med förfinade stålmaterial, minskar slitaget avsevärt och ökar hållbarheten.

Vad gör en Panasonic rotationskompressor så tyst?
Strukturen i kompressormekanismen har gjorts om för att öka stabiliteten och minska vibrationerna. Mer specifikt har kompressorn en urladdning i den övre cylindern, ett förstärkt fast övre lager och minskad friktion mellan cylinderns delar. Den lägre urladdningen och ljuddämparen i de dubbla kolvkompressorerna bidrar också till lägre bullernivåer. Resultatet av den nya utformningen är optimal effektivitet och minimal ljudnivå.

Hur är R2-kompressorerna i jämförelse med scroll- och återverkande kompressorer?
Rotationskompressorerna är mycket lika vissa scrollkompressorer i grundläggande prestanda, inklusive effektivitet och tillförlitlighet. Den enkla och symmetriska konstruktionen hos R2-kompressorns nyckelkomponenter bidrar hög tillförlitlighet, låg vikt, kompakt format och ekonomisk drift, utan att göra avkall på krav på hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

Vilka köldmedier kan användas med Panasonics rotationskompressor?
Panasonics R2 rotationskompressorer är konstruerade för att användas med R410A köldmedium.