CO2-kylning

Panasonics kondenseringsenheter med naturligt köldmedium

Panasonic introducerar nu de nya miljövänliga kondenseringsenheterna med CO2 för kylning av affärslokaler.
Med Panasonics kondenseringsenheter kan du förvänta dig:
· energibesparing · låg ljudnivå · låg vikt · liten köldmediepåfyllning
· låg installationskostnad · låga servicekostnader.

Välj den gröna lösningen från Panasonic
Miljövänliga CO2-kondenseringsenheter

Varför CO2? Ett naturligt köldmedium
Koldioxid (CO2 eller R–744) håller på att återta sin plats inom kylbranschen. Pådriven av miljöhänsyn kräver lagstiftningen nu ett ökat införande av ”alternativa” köldmedier, vilket även CO2 räknas som.
CO2 är ett mycket attraktivt köldmedium sett ur ett miljöperspektiv. Noll ODP (Ozonnedbrytningspotential) och GWP (Global uppvärmningspotential) = 1 betyder en naturlig substans i atmosfären.
I Europa har en stegvis HFC-reduktion skett sedan f-gasförordningen infördes 2015.
Faktum är att länder i Europa och hela världen aktivt har förberett sig på införandet av nödvändig nationell lagstiftning för att genomföra överenskommelsen om att minska användningen av HFC.
Panasonic kan nu erbjuda en lösning i Europa med CO2-baserade kylsystem för att förhindra global uppvärmning och stödja miljövänlig detaljhandel.
Följande tabell visar hur väl R744 (CO2) presterar med avseende på miljöpåverkan och säkerhet.


Eftersom tillförlitlighet är vår högsta prioritet erbjuder vi 5 års garanti på kompressorer och 2 års garanti på övriga komponenter!


VF Series med CO2-baserade transkritiska kondenseringsenheter
· Börvärden för medellåga eller låga temperaturer tillgängliga beroende på tillämpningen (200VF5: förångningstemperatur – 45 ~ 5 °C, 1000VF8: förångningstemperatur – 20 till ~ 5 °C)
· Höga COP-värden vid höga omgivningstemperaturer tack vare Panasonics tvåstegskompression av CO2 i rotationskompressorn
· Kompakt och extremt tyst. Bullernivån är minimal, endast 35,5 dB(A) (200VF5-modellen)
· Styrning av överföringstrycket för en stabil styrning av expansionsventilen i montrar (endast 1000VF8-modellen)

* SEPR-värdena har testats hos ett oberoende laboratorium

A. HÖGTRYCKSTYP BÅDE MT & LT 4,0kW/2HP
B. FÖRÅNGARMODELL MED STYRNING AV ÖVERFÖRINGSTRYCKET 15,0 kW / 10HP

1. SEPR KYLNING
2. SEPR FRYSNNG

Överlägsen kylkapacitet vid varje förångningstemperatur
CO2-baserade transkritiska kondenseringsenheter har hög kylkapacitet vid varje börvärde.
Panasonic har utvecklat en rotationskompressor med tvåstegskompression för CO2 som är
utformad för att komprimera CO2 två gånger, vilket minskar belastningen under drift till
hälften jämfört med enstegs köldmediekompression och ger bättre hållbarhet och pålitlighet.

Tillämpningar för kylkedjan

Montrar

Närbutiker, stormarknader och bensinstationer.
1. Öppen monter
2. Kylrum
3. Efterrättsmonter
4- 10 HP-ENHET

5. Exponeringsfrys
6. Styrenhet
7- 2 HP-ENHET

Kylrumstillämpningar för att hålla mat färsk

Hotell, skolor och sjukhus