Så här har vi räknat ut besparingen

Empty
Exempelhuset för beräkningen ligger i Stockholm och är på 95 m². En effektbehovsbedömning om 50W/m² har antagits, vilket ger huset ett effektbehov på ca 5,7 kW. Energipriset i beräkningen är satt till 140,60 öre/kWh, vilket avser kostnaden för elhandel, energiskatt och elöverföring och är hämtade ifrån Vattenfalls hemsida 2018-06-12 (vilket motsvarar fast elpris i 3 år).

Avseende ovan nämnda luftvärmepump innefattas beräkningen av en inköpskostnad på 19 700 kr (rekommenderat försäljningspris vid juli 2018), en installationskostnad på 5 000 kr (uppskattat marknadspris för standardinstallation juni 2018) samt servicekostnad vart annat år á 2 500 kr (uppskattat pris juni 2018), vilket ger en sammanlagd investeringskostnad på 34 700 kr (inklusive moms).

Gällande beräkningen av NZ25TKE’s energibesparing har SCOP 4,60 vid medelklimat, enligt EN14825, använts samt ett uppskattat behov av tillskottsel på 710 kW/h per år. Total besparing för exempelhuset blir därmed 35 907 kronor efter åtta års tid under förutsättning att inomhustemperaturen håller motsvarande nivå som tidigare. Se hela kalkylen här.

En besparingsberäkning är alltid unik för varje hus och förutsättningarna ovan är kopplade till ett särskilt exempel. Ovanstående beräkning, inkluderande bilagda kalkyl, är ett beräkningsexempel och innebär inte ett utlovande av viss besparing för just ditt hus. Vad besparingens storlek blir för just ditt hus kan därmed skilja sig från exempelhusets med beräkningen enligt ovan. Vänligen ta kontakt med en installatör/återförsäljare för att få hjälp att göra en besparingskalkyl så att den stämmer just för ditt hus.